legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Blogg

Förändringar i bostadsrättslagen

white and brown concrete building

Bostadsjuridik – juridiken för bostadsrättsföreningarna

Den 1 januari 2023 skedde en lagändring i bostadsrättslagen angående tvister mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsförening gällande ombyggnadsärenden. Bostadsrättshavare som fått avslag på ansökan om ombyggnad av sin bostadsrätt kunde tidigare vända sig till tingsrätt och begära prövning av ansökan. Från och med årsskiftet 2023 prövar hyresnämnden istället sådana ansökningar. Även om prövningen i själva tillståndsfrågan är densamma i hyresnämnden finns det skillnader. En skillnad är att ansökan normalt går snabbare att pröva i hyresnämnden än i tingsrätten, en annan är att den som förlorar i tingsrätten riskerar att behöva betala den vinnande partens rättegångskostnader. I hyresnämnden bär vardera parten sin egen kostnad oavsett hyresnämndens beslut. Normalt handlar det om kostnaderna för ombud och för bevisning.

(mer …)

Kommentera

Nya konsumentköplagen

 

En sak har vi alla gemensamt, och det är att vi är konsumenter. Åtminstone så länge du handlar i egenskap av privatperson, utanför näringsverksamhetens ändamål. Svensk rätt har sedan länge bejakat konsumentintresset, men på senare dagar lite extra. I denna artikel kommer jag att göra en närmare presentation av konsumentens rättigheter i  nya konsumentköplagen.

(mer …)

Kommentera

Vem ska få vårdnaden över ditt barn?

Efter en längre placeringstid, oftast minst tre år, kan socialtjänsten och familjehemmet börja tänka i banor om att göra en vårdnadsöverflytt. Det betyder att vårdnaden för barnet flyttas till familjehemmet från er, de biologiska föräldrar. Detta handlar oftast om att det praktiskt är enklare för familjehemmet att utöva vårdnaden om man inte längre tror barnet kommer flytta tillbaka till sin biologiska familj.

(mer …)

Kommentera

AI och svensk juridik

Vilket ansvar omger AI?

En belgisk man med psykiska problem och en oro för klimatförändringarna, chattade fram en form av vänskap med AI-roboten Eliza. Det slutade med att han tog sitt liv. Mannen efterlämnade en fru och två unga barn. Händelsen är tragisk och ingen vet om han begått självmord även utan interaktionen med den aktuella mjukvaran Eliza. Det faktum att vi idag kan skaffa relationer med en mjukvara medför risker. Exemplet ovan, att en psykiskt utsatt människa får sin oro och ångest bekräftad av AI-teknik, visar på baksidan av utvecklingen. Hur skulle motsvarande situation, om den inträffar i Sverige hanteras rent rättsligt? Hur juridiken bedömer de här situationerna vet vi inte än. Det finns 3 givna frågor om hur AI hanteras inom svensk rätt, dessa reder vi ut nedan!

(mer …)

Kommentera

Om ditt barn blir omhändertaget av Socialtjänsten

 

Har ditt barn blivit omhändertaget av socialtjänsten? Denna situation är alltid en jobbig och svår stund för en förälder. Det är viktigt du försöker behålla lugnet även om mycket eller rent utav allt gått fel. Ring eller maila oss så hjälper vi dig att få dina och ditt barns rättigheter tillgodosedda!

(mer …)

Kommentera

Swisha oss!

Vi på LEGIO Advokatfirma vill underlätta för dig i en redan svår och omtumlande situation. Därför accepterar vi numera Swish som betalningsmetod vid snabba frågor! 

(mer …)

Kommentera

Vi hjälper dig med försäkringsjuridik

Innehållet i en företagsförsäkring kan variera beroende på vilken bransch det handlar om och vilket försäkringsbolag man tecknat försäkringen i. En företagsförsäkring brukar betraktas som ett slags försäkringspaket som oftast innehåller egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring och avbrottsförsäkring. Den kan även innehålla fordons-, garanti-, kreditförsäkring-, maskin- och allriskförsäkring m.m.

(mer …)

Kommentera

Informationssamtal hos familjerätten

Informationssamtal innan tvist om barn i tingsrätten

Den förälder som funderar på att påbörja en process i tingsrätten angående vårdnad om barn, barns boende eller umgänge med barn måste ha deltagit i ett informationssamtal hos familjerätten. Denna regel gäller efter den 1 mars 2022. Informationssamtalet ska i första hand ske med båda föräldrarna närvarande eftersom syftet är att hitta en gemensam lösning. Om det finns särskilda skäl eller om någon av föräldrarna begär det, kan samtalen dock genomföras enskilt.

(mer …)

Kommentera

LEGIO i sammarbete med Tillväxt Botkyrka

Vi på LEGIO Advokatfirma är både stolta och glada över att presentera vårt nya samarbete med Tillväxt Botkyrka!

white and black Together We Create graffiti wall decor

Kort om Tillväxt Botkyrka:

Tillväxt Botkyrkas arbete syftar till att på ett näringslivsdrivet sätt bidra till ökad inkludering. De erbjuder affärsutveckling, rekryteringsstöd och nätverk till företag med 5-50 anställda inom just Botkyrka kommun. Deras mål är att skapa 1 000 jobb de första fem åren.

(mer …)

Kommentera

God Jul och ett Gott Nytt 2022!

Med hänsyn till det rådande läget så har LEGIO valt att inte skicka ut några julkort i år, istället har vi bidragit med motsvarande belopp till UNHCR för att hjälpa behövande barn och vuxna i Jemen.
God Jul och ett Gott Nytt 2022!

 

Kommentera