legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Äktenskapsförord

Vid en separation mellan två makar eller registrerade partners ska all egendom fördelas enligt reglerna i äktenskapsbalken. Reglerna medför dock att fördelningen av egendom kan bli orättvis eller oskälig. Ett äktenskapsförord sätter reglerna ur spel. Om Du och Din framtida (eller nuvarande) maka/registrerade partner är överens om att upprätta ett äktenskapsförord mellan Er kan ni tillsammans kontakta oss. Ett äktenskapsförord kan upprättas även under tiden man är gifta. Vi genomför ett möte under vilket Ni förklarar vad Ni vill reglera i avtalet. Det är viktigt att vi träffar Er båda för att kunna hitta ”den gemensamma partsviljan”.  Ifall förhållandena, eller Era viljor, är omfattande och/eller komplicerade kommer vi kanske behöva träffas ytterligare en gång, alternativt att vi, via telefon eller e-post, diskuterar saken.  När vi fått klart för oss hur Ni vill att avtalet ska se ut kommer vi att upprätta ett utkast. Detta skickas till Er för synpunkter och/eller godkännande, varefter vi förser Er med var sitt exemplar. Ett äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att vara gällande. Även registrering kan vi naturligtvis vara behjälpliga med.

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →