legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation, eller enskild arbetsgivare, som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare. Ett kollektivavtal uppnås vanligen genom kollektiva förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter.

Förutom genom kollektivavtal bestäms arbetstagarens anställningsvillkor – det vill säga de rättigheter och skyldigheter som gäller i anställningen – genom den arbetsrättsliga lagstiftningen och, på detaljnivå, genom anställningsavtalet

Om Du som arbetsgivare har tecknat kollektivavtal med en arbetstagarorganisation, är övertidsersättning, lönerevisioner, tjänstepension, försäkringar och arbetstid oftast reglerade.

Förhandlingsrätt för en arbetstagarorganisation förutsätter att organisationen har en medlem som är anställd, eller i vilket fall har varit anställd hos arbetsgivaren. Ett kollektivavtal har dock giltighet trots att arbetsgivaren inte har någon arbetstagare som är medlem av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen anställd hos sig.

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →