legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Problem med facket

Om Ditt företag är bundet av kollektivavtal ska Du förhandla med det fackförbund som Du tecknat avtalet med. Ifall Du inte har kollektivavtal ska Du förhandla med alla fackliga organisationer som har medlemmar som berörs av arbetsbristen. Om ingen av arbetstagarna är medlem i facket, behövs det inga förhandlingar.

Facket ska informeras om skälet för uppsägningen, antalet anställda som berörs, vilka kategorier de tillhör, hur många som normalt sysselsätts i verksamheten och vilken kategori de tillhör. Vidare ska facket informeras om när Du avser att genomföra uppsägningarna och vilken beräkningsmetod som använts vid beräkning av ersättning som inte följer av lag eller kollektivavtal.

En arbetsgivare som kallar till förhandling för sent eller helt underlåter att förhandla med facket riskerar att bli skadeståndsskyldig. Arbetsdomstolen ser allvarligt på brott mot förhandlingsreglerna och kan döma ut stora skadestånd mot klara regelbrott.

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →