legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Bloggarkiv

Informationssamtal hos familjerätten

Informationssamtal innan tvist om barn i tingsrätten

Den förälder som funderar på att påbörja en process i tingsrätten angående vårdnad om barn, barns boende eller umgänge med barn måste ha deltagit i ett informationssamtal hos familjerätten. Denna regel gäller efter den 1 mars 2022. Informationssamtalet ska i första hand ske med båda föräldrarna närvarande eftersom syftet är att hitta en gemensam lösning. Om det finns särskilda skäl eller om någon av föräldrarna begär det, kan samtalen dock genomföras enskilt.

(mer …)

Kommentera