legio-logo
Vi svarar på dina allmänna juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

BROTTMÅL

Har du blivit utsatt för ett brott?

Vi erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning för dig som blivit utsatt för ett brott på 08-678 60 50, varje vardag mellan kl. 08:00-18:00.
Jourtelefon på 08-678 60 50, alla kvällar och helger året runt.

Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och ersättning på grund av brott

Att bli utsatt för ett brott är oftast ett trauma och det som sedan sker i form av polisutredning och en rättegång kan kännas nytt och skrämmande. Du som har blivit utsatt för ett brott har oftast rätt till ett målsägandebiträde. Om du är barn under 18 år, som har blivit utsatt för ett brott av den ena eller båda vårdnadshavarna eller annan närstående, förordnas istället en särskild företrädare för barn.

Ett målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn är en advokat eller jurist på en advokatbyrå. Vår uppgift är att tillvarata dina intressen under hela processen, d.v.s. under utredningen och rättegången. Målsägandebiträdet för även målsägandens (vuxen och barn) skadeståndstalan i domstol.

LEGIO Advokatfirma har flera advokater och biträdande jurister med lång erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp.

Ett målsägandebiträde och en särskild företrädare för barn betalas av staten. Du kan aldrig själv bli ersättningsskyldig för kostnaden för målsägandebiträdet.

Kostnadsfri rådgivning och jourtelefon

Vi erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning för dig som blivit utsatt för ett brott på 08-678 60 50, varje vardag mellan kl. 08:00-18:00.
Jourtelefon på 08-678 60 50, alla kvällar och helger året runt.