legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

ERSÄTTNING & SKADA

När Du råkat ut för en skada, oavsett om det rör sig om en sakskada eller en personskada, och Du har en försäkring, måste Du anmäla skadan till Ditt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget ska sedan reglera Din skada. Om skadan är komplicerad, exempelvis om Du råkat ut för en svår trafikolycka, är i regel även skaderegleringen komplicerad, och kan ge upphov till många svåra frågor. Vilken ersättning har Du rätt till genom Din försäkring? Hur beräknar man skadans omfattning? Till vem vänder jag mig om jag inte accepterar försäkringsbolagets bedömning?

LEGIO har lång och gedigen erfarenhet av att företräda skadedrabbade klienter gentemot deras försäkringsbolag, såväl i skadereglering som i domstolsprocess. Tveka inte inför att kontakta oss om Du har frågor, och tänk på att ju förr Du kopplar in oss i Ditt ärende, ju snabbare och enklare kan vi hjälpa Dig!