legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Bloggarkiv

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring kan ge dig rätt till ersättning för det fall du råkar ut för en olycksfallsskada. I försäkringssammanhang brukar begreppet olycksfallsskada definieras som en plötslig, oförutsedd, yttre händelse som drabbar försäkringstagaren. Ett exempel på en olycksfallsskada kan vara att du varit med om en trafikolycka, att du skadat dig i hemmet eller ramlat på vägen till jobbet. Skadan kan exempelvis vara i form av besvär och/eller arbetsoförmåga. Oavsett hur olyckan gått till och vilka konsekvenser som olyckan medfört, är det viktigt att undersöka om det finns en olycksfallsförsäkring som täcker skadan. 

(mer …)

Kommentera