legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Bloggarkiv

Vinst för LEGIO i hovrätten i trafikskademål

Leksaksbil foto Steinar Engeland

– Det enskilda fallet ska bedömas framför allmänna förklaringsmodeller –
LEGIO ingav stämningsansökan mot Länsförsäkringar och begärde att bolaget skulle betala den unga mannen för hans livsvariga inkomstförlust och hans personskada. Hovrättens dom kom nu i veckan och hovrätten konstaterar såsom tingsrätten att besvären beror på trafikolyckan och att Länsförsäkringar därför är skyldiga att ersätta mannens skada livet ut.

Försäkringsbolaget gjorde i målet gällande att besvärsutvecklingen var osannolik och byggde sitt resonemang på att de flesta som drabbas av motsvarande skador blir friska varför detta borde gälla för alla skadade.

LEGIO har i målet förklarat att trots att ca 9 av 10 vid denna typ av skada blir mer eller mindre återställda så innebär det inte att den tiondes skada som inte återgår skulle vara osannolik i sig. Denna förklaring delas även av hovrätten (och även tingsrätten) som helt korrekt bedömde att det är det enskilda fallet som ska prövas och att bedömningen inte kan utgå från allmänna förklaringsmodeller.

”Till skillnad från medicinska förklaringsmodeller, som oftast grundas på empiriska data (statistik), har domstolen att avgöra ett enskilt fall. Den helt övervägande delen skador liknande [den skadades] skaderegleras utan inblandning av domstol. De få fall som får en juridisk prövning är ofta komplicerade och låter sig inte enkelt bedömas enbart med ledning av den traumatiska principen eller andra generella förklaringsmodeller, vars validitet möjligen inte är lika uttalad för dessa ovanliga fall.

Snarare än att pröva tillämpligheten av någon viss medicinsk förklaringsmodell måste domstolen därför, utifrån processmaterialet som helhet, bedöma om det i just detta fall är klart mer sannolikt att besvären har orsakats av olyckan än av någon annan omständighet som aktualiseras av materialet.”

Försäkringsbolaget tvingas nu utbetala ersättning till den unge mannen om sammantaget flera miljoner samt samtliga rättegångskostnader. För frågor eller mer information, prata med någon av oss på LEGIO.

 

 

Kommentera