legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Bloggarkiv - okategoriserade

Vilket ansvar omger AI

(mer …)
Kommentera

Har ditt barn blivit omhändertaget av Socialtjänsten?

Har ditt barn blivit omhändertaget av Socialtjänsten?

 

Denna stund är alltid en jobbig och svår stund för dig som förälder. Det är viktigt du försöker behålla lugnet även om mycket eller rent utav allt gått fel! Ring eller maila oss så hjälper vi dig att få dina och ditt barns rättigheter tillgodosedda.

Barn omhändertas på grund av att någon upplever oro för hur barnet har det eller mår. Det är en skyddsmekanism i samhället så att inget barn far illa. Ibland finns det fog för oron och då behöver du nu jobba på de brister som uppdagats och se till att en förändring sker till barnets bästa. Det kan vara jobbigt men du får försöka ha ditt barns välmående som en morot att orka kämpa! Ibland finns det inte fog för oron utan någon har missuppfattat något, sett eller hört fel, i dessa lägen behöver man konstatera detta och ibland förklara hur det kunde ha uppfattats så fel innan du får hem ditt barn igen.

Sök hjälp och var förberedd!

Att ha ett ombud i frågor om LVU kostar inget för dig som klient.

 

Maila oss info@legio.se eller ring 08-678 60 50.

Kommentera

NU HAR VI SWISH FÖR DIN SNABBA FRÅGA!

Photo by https://unsplash.com/@mparzuchowski

Vi på LEGIO Advokatfirma vill underlätta för dig i en redan svår och omtumlande situation och accepterar därför numera Swish som betalningsmetod.

Har du separerat är det ofta en god idé att stämma av tidigt vad som gäller för dig och ditt barn. Vill du ha snabb, enkel och personlig rådgivning om t ex vårdnad, boende, umgänge så finns vi här för dig!

Vi jobbar för att våra klienters intressen ska bli tillgodosedda. Med noggrann förberedelse och god kunskap jobbar vi för att förebygga tvister. Det kan du också göra! Ta ett kortare samtal med oss och skaffa dig kunskap så slipper du hamna i tråkiga fällor och ligger steget före din motpart.

Hör av dig till oss så får du snabb, kvalitativ och personlig rådgivning till ett pris om 900 kr för ett 20 minuter långt telefonsamtal. Ett samtal med oss ger vägledning och kan potentiellt förhindra stora kostnader för Dig i framtiden.

 

Såhär går det till i tre enkla steg:

  1. Maila oss ditt och din motparts namn och ange ett telefonnummer vi kan nå dig på samt en kort beskrivning av din fråga eller situation.
  2. Vi tar emot ditt mail och kopplar dig till en ledig kollega.
  3. Du swishar och samtalet kan börja.

 

Vi hörs!

Kommentera

BEHÖVER DITT FÖRETAG HJÄLP MED ETT FÖRSÄKRINGSFALL – VI HJÄLPER ER

Photo by:  Vlad Deep on Unsplash

 

Innehållet i en företagsförsäkring kan variera beroende på vilken branschs det handlar om och vilket försäkringsbolag man tecknat försäkringen i. En företagsförsäkring brukar betraktas som ett slags försäkringspaket som oftast innehåller: egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring och avbrottsförsäkring, men kan även innehålla fordons-, garanti-, kreditförsäkring-, maskin- och allriskförsäkring m.m.

Om ett försäkringsfall inträffar i din verksamhet är du varmt välkommen att kontakta LEGIO Advokatfirma för juridisk expertis. Ett försäkringsfall kan exempelvis vara att din lokal blir vattenskadad eller att någon utomstående blir skadad av dina produkter eller tjänster och företaget blir skadeståndsskyldigt. Här följer en sammanfattande lista där vi definierar det som vanligtvis ingår i försäkringspaketet.

  • Egendomsförsäkring – omfattar vanligtvis skador till följd av brand, stöld/skadegörelse, vattenläcka, elskador, naturskador m.m.
  • Ansvarsförsäkring – ersätter vad du kan bli skyldig i skadestånd.
  • Rättsskyddsförsäkring – ersätter advokatkostnader.
  • Avbrottsförsäkring – ersätter uteblivna intäkter vid driftsstopp.
Kommentera

Informationssamtal innan tvist om barn i tingsrätten

                 Photo by Thea on Unsplash

 

Informationssamtal innan tvist om barn i tingsrätten

Den förälder som funderar på att påbörja en process i tingsrätten angående vårdnad om barn, om barns boende eller umgänge med barn måste efter den 1 mars 2022 ha deltagit i ett informationssamtal hos familjerätten. Informationssamtalet är i första hand tänkt att ske med båda föräldrarna närvarande men om det finns särskilda skäl eller om någon av föräldrarna begär det, kan samtalen genomföras enskilt.

Informationssamtalen hålls i första hand av familjerätten i den kommun där barnet i fråga är folkbokfört. Efter en inledande kontakt med familjerätten ska informationssamtal hållas så snart det är möjligt och senast inom fyra veckor. Syftet med informationssamtalet är att ge båda föräldrarna relevant information för att de tillsammans ska få en möjlighet att finna den lösning som är bäst för barnet. Efter informationssamtalet får föräldern ett intyg på att hon eller hon har deltagit. Intyget ska sedan skickas till tingsrätten i samband med en ansökan om stämning och intyget får då vara högst ett år gammalt.

 

Har du funderingar på att inleda en tvist om barn, har du fått en kallelse till ett informationssamtal eller har du andra frågor om familjerätt?

Välkommen att kontakta oss på LEGIO, vi har många års erfarenhet av familjerättsliga tvister och kan vägleda dig i alla stadier av processen.

Kommentera

LEGIO I SAMARBETE MED TILLVÄXT BOTKYRKA 

Vi på LEGIO Advokatfirma är både stolta och glada över att presentera vårt nya samarbete med Tillväxt Botkyrka!

white and black Together We Create graffiti wall decorPhoto by ”My Life Through A Lens” on Unsplash

Kort om Tillväxt Botkyrka:

Tillväxt Botkyrkas arbete syftar till att på ett näringslivsdrivet sätt bidra till ökad inkludering. De erbjuder affärsutveckling, rekryteringsstöd och nätverk till företag med 5-50 anställda inom just Botkyrka kommun. Deras mål är att skapa 1 000 jobb de första fem åren.

 

Samarbete:

Vår del i detta samarbete syftar till att komma i kontakt med företag som behöver juridisk rådgivning och eventuellt befinner sig i det skedet att ombud behöver anlitas. För de företag som har avtal med Tillväxt Botkyrka erbjuder vi på 30 minuter kostnadsfri konsultation kring juridiska frågor.

Till alla företagare därute, inom kort kommer Tillväxt Botkyrka publicera en artikel ”Tre dyra misstag” som handlar om viktiga saker att tänka på som företagare. Artikeln kommer även publiceras på vår blogg. Missa inte det!

Vi ser fram emot vad detta samarbete kan komma att innebära och det LEGIO kan göra för att Tillväxt Botkyrkas mål ska nås och sen överträffas!

Kommentera

God Jul och ett Gott Nytt 2022!

Med hänsyn till det rådande läget så har LEGIO valt att inte skicka ut några julkort i år, istället har vi bidragit med motsvarande belopp till UNHCR för att hjälpa behövande barn och vuxna i Jemen.
God Jul och ett Gott Nytt 2022!

 

Kommentera

Vad gäller om jag ångrar ett onlineköp?

Photo by: rupixen on Unsplash

Allt fler konsumenter handlar idag via nätet, särskilt nu under pandemitider. Ett par klick bort så är den där prylen du egentligen inte ville ha på väg hem till dig. Du frågar dig själv, vad gör jag nu?

Enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler eller enkelt uttryckt ”distansavtalslagen”, har man rätt att ångra ett köp inom en period om 14 dagar. Detta är en konsumentvänlig lag, vilket innebär att den är till för att stärka skyddet för konsumenten när denna handlar utanför affärslokalen, exempelvis via nätet.

Motivet bakom regleringen är att försäljningsmetoderna kan uppfattas som överraskande och påträngande, samt kan leda till ogenomtänkta köp. Dessutom har konsumenten svårt att undersöka produkten vid köp över internet.

Näringsidkaren har med anledning av detta en skyldighet att informera dig som konsument om sig själv, produkten och rätten att ångra sig inom ångerfristen. För att uppfylla denna skyldighet ska näringsidkaren ge dig som konsument ett standardformulär för utövande av ångerrätten, om det finns en ångerrätt. Det är inte tillräckligt att näringsidkaren hänvisar till var formuläret finns.

Nu kanske någon noterade stycket ”om det finns en ångerrätt”, och tänker att ångerrätten om 14 dagar inte är absolut. Det stämmer, det finns en punktlista i distansavtalslagens andra kapitel med undantag från 14 dagarsfristen. Exempel på undantag är resor och boenden, t.ex. flygbiljetter och hotellnätter eller varor som snabbt kan försämras, t.ex. livsmedel. Om det finns undantag då ångerrätten inte gäller ska näringsidkaren informera konsumenten om detta.

Om ett avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i distansavtalslagen skulle vara till nackdel för dig som konsument är denna utan verkan mot dig, om inte annat anges i lagen.

Om du någon gång skulle ha problem med att ångra ett köp är du alltid välkommen att kontakta LEGIO på telefonnummer 08-678 60 50.

 

Kommentera

Har du varit med om en trafikolycka och orsakats en personskada?

Photo by Erick Zajac on Unsplash

Om du har råkat ut för en trafikolycka kan du ha rätt till så kallad trafikskadeersättning från fordonets trafikförsäkring för de personskador du orsakats. De skador du åsamkats kan vara av varierande art, både skador av övergående natur och skador som orsakar bestående men. Skadan kan också ha medfört arbetsoförmåga och inkomstförlust eller kostnader för exempelvis vård och medicin.  För samtliga dessa skadeposter kan du ha rätt till ersättning ur trafikförsäkringen för fordonet.

Vid trafikskador är det vanligt förekommande att försäkringsbolagen ersätter den skadelidande dess ombudskostnader genom något som kallas det frivilliga åtagandet. Detta innebär att du som skadelidande kan ha rätt till ett juridiskt ombud som hjälper dig under skaderegleringen och ser till att du begär rätt ersättning för skadan och vars kostnad finansieras av försäkringsbolaget.

LEGIO har mångårig erfarenhet av att företräda klienter gentemot försäkringsbolag efter trafikolyckor som orsakat personskada både utom och inom rätta. Om du har frågor om trafikskador, kontakta LEGIO på telefonnummer 08-678 60 50.

Kommentera

Vänta inte tills att det är försent – skriv testamente, äktenskapsförord & samboavtal!


Photo by Brett Andrei Martin on Unsplash

 

Att avtala partners emellan om äktenskapsförord eller samboavtal är något som verkar vara enkelt men som i själva verket är något som många av oss undviker. Det är lätt att tro att allt kommer att gå smärtfritt förbi. Det lättaste däremot, är att avtala när man är sams. Konsekvensen av att på förhand inte ha reglerat hur det ska bli om man går skilda vägar blir sällan som man tänkt sig. På samma sätt är det väldigt få av oss som tänker på vad som händer med all vår egendom när vi går bort. Risken är att det blir på ett helt annat sätt än vad man har tänkt sig, till exempel att ett efterlämnat arv inte går dit man vill eller att man lämnas missnöjd efter en separation. Vänta därför inte med att reglera förhållandet mellan din partner och dig, upprätta därför ett testamente, äktenskapsförord och/eller samboavtal, det kan vara försent snabbare än vad man kan tro!

För att undvika att hamna i en sådan här svår situation är det avgörande att skriva ett testamente, samboavtal och/eller äktenskapsförord. På så sätt kan allt viktigt vara bestämt på förhand. Det finns en mängd olika färdiga alternativ tillgängliga på nätet, som absolut kan fylla sitt syfte. Om du däremot önskar få din individuella situation genomlyst i kombination med en fullständig riskanalys ska du vända dig till en advokatbyrå. En advokatbyrå erbjuder inte bara själva upprättandet av testamentet, äktenskapsförordet eller samboavtalet, utan även en genomgripande rådgivning.

Vi på LEGIO Advokatfirma hjälper dig gärna med att upprätta en sådan handling. Att gå till en advokatbyrå för att reglera de viktigaste situationerna i ditt liv är den enskilt främsta försäkringen mot att hamna snett. Vi erbjuder ett unikt och personligt möte för att säkerställa att vi hittar den bästa lösningen för just dig och din situation. Att vända sig till en advokatbyrå innebär den i särklass bästa servicen och kvalitetssäkringen för att du ska känna dig trygg och säker. Genom vår expertis kan vi skräddarsy den lösning av testamente, äktenskapsförord och/eller samboavtal som passar just dig och din situation.

Om du vill ha hjälp med att skriva ett testamente, samboavtal, äktenskapsförord eller något liknande, är du alltid välkommen att kontakta LEGIO på telefonnummer 08-678 60 50.

 

Kommentera