legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Målsägandebiträde

Målsägandebiträde

Att ha blivit utsatt för ett brott är oftast ett trauma och det som sedan sker i form av polisutredning och en rättegång kan kännas nytt och skrämmande – oavsett om du är barn eller vuxen. Detta ska du inte behöva gå igenom på egen hand. Vi hjälper dig genom alla faser. Begär ett målsägandebiträde från LEGIO. Läs här hur vi hjälper dig!

Vad är ett målsägandebiträde?

Om du har blivit utsatt för ett brott, d.v.s. är målsägande i en polisutredning och i en kommande rättegång, har du oftast rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är oftast en advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå.

Målsägandebiträdets uppgift är att tillvarata dina intressen under hela processen, d.v.s. under utredningen och rättegången. Målsägandebiträdet hjälper också till att föra din skadeståndstalan i rätten. LEGIO har lång erfarenhet av skadestånd.

När får man ett målsägandebiträde?

Målsägandebiträde kan du få om du har blivit utsatt för t.ex. sexualbrott, misshandel, olaga hot, råd eller andra brott där den misstänkte kan dömas till fängelse. Du kan också få ett målsägandebiträde om du har en anhörig som har dödats genom brott. I andra fall kan det också bli aktuellt att få ett målsägandebiträde om man anser att du har ett särskilt behov av ett målsägandebiträde med hänsyn till dina personliga förhållande och övriga omständigheter.

Hur får man ett målsägandebiträde och kan man välja?

Det är domstol som efter ansökan av polis, åklagare eller dig själv förordnar om ett målsägandebiträde för dig. Det kostar dig ingenting – det är staten som betalar ett målsägandebiträde. Du har alltid rätt att önska den advokat eller jurist som du vill ska förordnas. Begär att någon av våra duktiga, engagerade advokater och jurister förordnas som ditt målsägandebiträde. Framför detta så snart som möjligt, för att slippa det besvär som ett byte kan innebära. Ett tips kan vara att först ta kontakt med den advokat eller jurist som du önskar, så att du känner dig trygg med den personen. Du får sedan ett beslut hem från tingsrätten. Vi ser till att få kontakt med varandra så snart som möjligt för att mötas och prata om det du har varit med om och hur vi kommer att hjälpa dig.

Vad kommer vi göra för dig?

Vår uppgift är att stödja och hjälpa dig och vara en trygghet genom hela processen. Det innebär att vi förklarar vad som händer under utredningen, följer med dig till polisförhör, kan bidra med synpunkter under utredningen och är aktiva under rättegången. Vi håller regelbunden kontakt med dig under hela resan så att du är uppdaterad om vad som händer. Före rättegången ser vi till att gå igenom allt  och förbereda dig på hur allt ska gå till samt diskutera skadeståndsanspråk, som p.g.a. brottet prövas i samma rättegång.

Vad är skadeståndsanspråk?

Skadeståndsanspråk kan bestå av kränkningsersättning, ersättning för fysiskt och psykiskt lidande, kostnader och inkomstförluster. Om domstolen fäller gärningspersonen för brottet prövar de också skadeståndsyrkandet. Det är sedan den dömde som i första han ska betala skadeståndet. Om denne inte kan finns det möjligheter att få ersättningen från hemförsäkringen och i sista hand av Brottsoffermyndigheten. Vi berättar hur det går till för dig.

Du har säkert många frågar när du hamnar i den här situationen – vi förklarar allt för dig.

Hos oss kan du känna dig helt trygg med att vi har specialistkompetens och långvarig erfarenhet, engagemang, tålamod och kämparanda. De tär viktigt för oss att din upplevelse av rättsprocessen blir begriplig, uthärdlig och ger upprättelse – oavsett hur slutresultatet blir. Det ska kännas meningsfullt. Vi vill vara din trygga hand att hålla i.

 

Kontaktpersoner

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →