legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Vi hjälper dig med försäkringsjuridik

Innehållet i en företagsförsäkring kan variera beroende på vilken bransch det handlar om och vilket försäkringsbolag man tecknat försäkringen i. En företagsförsäkring brukar betraktas som ett slags försäkringspaket som oftast innehåller egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring och avbrottsförsäkring. Den kan även innehålla fordons-, garanti-, kreditförsäkring-, maskin- och allriskförsäkring m.m.

Vad är ett juridiskt försäkringsfall?

Om ett försäkringsfall inträffar i din verksamhet är du varmt välkommen att kontakta LEGIO Advokatfirma för juridisk expertis. Ett försäkringsfall kan exempelvis vara att din lokal blir vattenskadad eller att någon utomstående blir skadad av dina produkter eller tjänster och företaget blir skadeståndsskyldigt. Här följer en sammanfattande lista där vi definierar det som vanligtvis ingår i försäkringspaketet.

  • Egendomsförsäkring – omfattar vanligtvis skador till följd av brand, stöld/skadegörelse, vattenläcka, elskador, naturskador m.m.
  • Ansvarsförsäkring – ersätter vad du kan bli skyldig i skadestånd.
  • Rättsskyddsförsäkring – ersätter advokatkostnader.
  • Avbrottsförsäkring – ersätter uteblivna intäkter vid driftsstopp.

 

Kontakta oss gärna på info@legio.se, ring 08-678 60 50 eller hör av dig direkt till en av våra jurister: Felix-Benjamin Hilla, Eloise Reyes, William Vanberg, och advokat Marie Mjöberg.

Dela detta:

Skriv en kommentar