legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

BEHÖVER DITT FÖRETAG HJÄLP MED ETT FÖRSÄKRINGSFALL – VI HJÄLPER ER

Photo by:  Vlad Deep on Unsplash

 

Innehållet i en företagsförsäkring kan variera beroende på vilken branschs det handlar om och vilket försäkringsbolag man tecknat försäkringen i. En företagsförsäkring brukar betraktas som ett slags försäkringspaket som oftast innehåller: egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring och avbrottsförsäkring, men kan även innehålla fordons-, garanti-, kreditförsäkring-, maskin- och allriskförsäkring m.m.

Om ett försäkringsfall inträffar i din verksamhet är du varmt välkommen att kontakta LEGIO Advokatfirma för juridisk expertis. Ett försäkringsfall kan exempelvis vara att din lokal blir vattenskadad eller att någon utomstående blir skadad av dina produkter eller tjänster och företaget blir skadeståndsskyldigt. Här följer en sammanfattande lista där vi definierar det som vanligtvis ingår i försäkringspaketet.

  • Egendomsförsäkring – omfattar vanligtvis skador till följd av brand, stöld/skadegörelse, vattenläcka, elskador, naturskador m.m.
  • Ansvarsförsäkring – ersätter vad du kan bli skyldig i skadestånd.
  • Rättsskyddsförsäkring – ersätter advokatkostnader.
  • Avbrottsförsäkring – ersätter uteblivna intäkter vid driftsstopp.
Dela detta:

Skriv en kommentar