legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Föräldrapenning

Föräldrapenning betalas ut för att du som mamma, pappa eller vårdnadshavare ska kunna ta hand om ett barn istället för att arbeta, studera eller vad du annars gör.

Ersättningen kan betalas ut i totalt 480 hela ersättningsdagar. Hur många dagars ersättning du får ta ut och vilken ersättning som betalas ut till dig beror på just dina förutsättningar.

För dig som har ett barn fött 2016 eller senare och har en annan person att dela dagarna med gäller att 90 dagar är reserverade för varje förälder/vårdnadshavare. Resten av dagarna kan du ”ge” till den andre om du vill. Det innebär att du kan ta ut maximalt 390 dagars föräldrapenning själv.

Om du och din respektive har barn födda tidigare gäller något annorlunda regler och antalet dagar som är reserverade för varje förälder ser annorlunda ut. Det är även annorlunda om du är ensam vårdnadshavare. Den som är ensam vårdnadshavare har rätt att ta ut samtliga 480 ersättningsdagar själv.

Ersättning lämnas på två olika nivåer. Merparten av föräldrapenningen betalas ut med utgångspunkt i förälderns sjukpenninggrundande inkomst (SGI), som är inkomstbaserad. Resterande dagar får vårdnadshavaren ett lägre belopp, den så kallade lägstanivån.

Det är viktigt att du ger Försäkringskassan rätt uppgifter när du söker föräldrapenning. Om Försäkringskassan skulle ha betalat för mycket till dig kan de under vissa förutsättningar vända sig till dig och kräva dig på återbetalning.

Skulle Försäkringskassan kräva dig på återbetalning eller om det annars är viktigt för dig att få reda på vad som verkligen gäller kan det vara klokt att kontakta en advokat. Vi på LEGIO advokatfirma hjälper dig gärna!

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →