legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, i vardagstal LPT, är en lagstiftning som innebär att personer kan omhändertas för nödvändig vård mot deras vilja. Vård enligt LPT ges endast i de fall nödvändig vård inte kan ges på frivillig väg och det är en sista insats som sätts in.

Förutsättningarna för att vård enligt LPT ska bli aktuellt är följande: Först och främst måste personen i fråga lida av en allvarlig psykisk störning så som t.ex. psykoser, svåra personlighetsstörningar eller djupa depressioner. Sedan krävs det även att personen i fråga har ett oundgängligt behov av psykiatrisk sluten vård. Det krävs att det föreligger fara för personens, eller i viss mån även andras, liv och hälsa vid utebliven vård. Till sist krävs det även att personen i fråga motsätter sig erbjuden vård, d.v.s. att personen inte samtycker till frivillig vård. Detta kan bero på olika saker, t.ex. att personen saknar sjukdomsinsikt.

Hur ges vård enligt LPT?
Vård enligt LPT kan ske både i sluten vård på psykiatriska avdelningar på sjukhus men även genom tvångsmedicinering genom öppen vård.

Vad kostar det?
Ett offentligt biträde enligt mål om LPT bekostas av staten.

 

Kontakta oss så bokar vi in ett möte med dig där du ges tillfälle att förklara din situation.

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →