legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

TVÅNGSVÅRD: OFFENTLIGT BITRÄDE

Tvångsvård är sådan vård som är nödvändig men som inte kan ges till en person på frivillig väg. Tvångsvård kan ges både i öppenvård samt i sluten vård. När tvångsvård får ges är reglerat i svensk lag och det är socialnämnden som beslutar om när tvångsvård blir aktuellt. Det kan t.ex. röra sig om när ett barn far illa på grund av sitt destruktiva beteende eller när föräldrarna saknar omsorgsförmåga. Det kan även röra sig om en person, med allvarliga missbruk av t.ex. alkohol eller droger, som behöver omedelbar hjälp.

I första hand ska vård erbjudas på frivillig väg och det är endast då detta inte kan ske som tvångsvård blir aktuellt.

Offentligt biträde i mål om tvångsvård

På LEGIO åtar vi oss uppdrag som offentliga biträden i mål om tvångsvård. Du är välkommen att ringa oss på 08-678 60 50 om du önskar boka ett möte med oss!