legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Juridisk hjälp för bostadsrättsföreningar

white and brown concrete building

Bostadsjuridik – juridiken för bostadsrättsföreningarna

Den 1 januari 2023 skedde en lagändring i bostadsrättslagen angående tvister mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsförening gällande ombyggnadsärenden. Bostadsrättshavare som fått avslag på ansökan om ombyggnad av sin bostadsrätt kunde tidigare vända sig till tingsrätt och begära prövning av ansökan. Från och med årsskiftet 2023 prövar hyresnämnden istället sådana ansökningar. Även om prövningen i själva tillståndsfrågan är densamma i hyresnämnden finns det skillnader. En skillnad är att ansökan normalt går snabbare att pröva i hyresnämnden än i tingsrätten, en annan är att den som förlorar i tingsrätten riskerar att behöva betala den vinnande partens rättegångskostnader. I hyresnämnden bär vardera parten sin egen kostnad oavsett hyresnämndens beslut. Normalt handlar det om kostnaderna för ombud och för bevisning.

När behöver du anlita en bostadsjurist?

Hyresnämnden prövar om föreningen kan visa att det finns risk för ”påtaglig skada eller olägenhet” om medlemmens ombyggnad sker, annars ska medlemmens ombyggnadsansökan godkännas. Ledamöterna i hyresnämndens är inte sakkunniga, de bedömer endast det material som föreningen och medlemmen åberopar i tvisten. Ett ombud hjälper föreningen att lämna in yttranden och bevisning till hyresnämnden och företräda föreningen vid sammanträdet i hyresnämnden.

Vad händer när ansökan om ombyggnad inkommer?

När ansökan om ombyggnad från bostadsrättshavare kommer till föreningen rekommenderas att styrelsen inhämtar råd av sakkunnig inom till exempel konstruktion/ventilation/VVS. De rekommenderas även att rådfråga jurist som har kunskaper om bostadsrättslagen och processförening. Ett avslag kan vara det rätta, men det kan förstås ändå leda till en process i hyresnämnden. Att då ha med sig tekniskt sakkunniga och jurist redan från start är ett bra stöd för föreningens styrelse.

Den äldre boendeformen bostadsförening hanterar också ansökningar om ombyggnad. I de fallen gäller som förut att endast tingsrätten kan pröva ärendet, eftersom bostadsrättslagen inte gäller för bostadsföreningar.  Även en tvist i en bostadsförening gällande ombyggnad innebär risk för kostnader och styrelsen rekommenderas att rådfråga både tekniskt sakkunnig och jurist.

Anlita LEGIO för dina bostadsjuridiska frågor!

LEGIO åtar sig gärna uppdrag där vi lämnar råd och hjälper er förening i frågor om ombyggnad, men även andra frågor som er förening behöver hantera. Vi har gedigen erfarenhet inom bland annat skadeärenden, entreprenader föreningen beställer, tvister av olika slag, störningsärenden och råd inför föreningsstämmor.

Kontakta oss gärna på info@legio.se eller ring 08-678 60 50

 

Dela detta:

Skriv en kommentar