legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Bloggarkiv

Förändringar i bostadsrättslagen

white and brown concrete building

Bostadsjuridik – juridiken för bostadsrättsföreningarna

Den 1 januari 2023 skedde en lagändring i bostadsrättslagen angående tvister mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsförening gällande ombyggnadsärenden. Bostadsrättshavare som fått avslag på ansökan om ombyggnad av sin bostadsrätt kunde tidigare vända sig till tingsrätt och begära prövning av ansökan. Från och med årsskiftet 2023 prövar hyresnämnden istället sådana ansökningar. Även om prövningen i själva tillståndsfrågan är densamma i hyresnämnden finns det skillnader. En skillnad är att ansökan normalt går snabbare att pröva i hyresnämnden än i tingsrätten, en annan är att den som förlorar i tingsrätten riskerar att behöva betala den vinnande partens rättegångskostnader. I hyresnämnden bär vardera parten sin egen kostnad oavsett hyresnämndens beslut. Normalt handlar det om kostnaderna för ombud och för bevisning.

(mer …)

Kommentera