legio-logo
Vi svarar på dina allmänna juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Våra Medarbetare

Jens-Victor Palm

Jens-Victor Palm
Advokat, ägare

Carl-Johan Vahlén

Carl-Johan Vahlén
Advokat, senior rådgivare

Christer Heidenborg

Christer Heidenborg
Advokat, senior rådgivare

Jurist Christine Brink

Christine Brink
Biträdande jurist

Johan Olsson
Biträdande jurist

Linn Wallander
Biträdande jurist

Madeleine Sid

Madeleine Sid
Biträdande jurist

Anna Hellström

Anna Hellström
Biträdande jurist

Maria Kruse vårdnadstvist

Maria Kruse (tjänstledig)
Biträdande jurist

Emma Esping

Emma Esping
Biträdande jurist

Johanna Mohlin vårdnadstvist

Johanna Mohlin
Biträdande jurist (tjänstledig)

Frida Nordström (tjänstledig)
Biträdande jurist

Terese Sundström
Paralegal

Aicha Chidli
Administratör/sekreterare

Lina Clauss

Lina Clauss
Ekonomiansvarig