legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Anställningsavtal

Det finns olika anställningsformer, t.ex. tillsvidareanställning, visstidsanställning, provanställning, vikariat m.m. Genom att vara uppdaterad kring vilken anställningstyp som bör gälla för det aktuella uppdraget är det lättare att få igenom ett anställningsavtal som gör både Dig och din tilltänkta arbetstagare rättvisa. Du som är arbetsgivare kan vända Dig till oss på LEGIO för att få hjälp med att kunna sätta Dig in i vilka rättigheter och skyldigheter som de olika anställningsformerna innebär, och vad Du ska tänka på.

Ett anställningsavtal är i likhet med andra avtal ett dokument som reglerar parternas förpliktelser. Innan ett anställningsavtal undertecknas är det bra att ha kännedom om vad som faktiskt kan regleras i avtalet, utöver central information såsom arbetsuppgifter, arbetstider, lön och rätt till semester. Till exempel kanske det för din situation är lämpligt att reglera hur det Du utvecklar får användas av Din arbetsgivare. Vem äger rättigheten till Ditt arbete? Sådana konkurrensklausuler kan vara bra att diskutera med en kunnig advokat på arbetsrättens område, så att Du får en bättre bild av vad innehållet i avtalet faktiskt medför för just Din situation. Det finns fler aspekter som kan vara viktiga att se över och vi på LEGIO är villiga att bistå Dig i dina funderingar så att det blir så fördelaktigt som möjligt för dina behov.

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →