legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Bloggarkiv

Hemförsäkring och livränta

Hav och solnedgång

På vår blogg tar vi upp aktuella frågor som uppkommer i verksamheten som kan vara av intresse.

1) Har du hemförsäkring hos Trygg-Hansa.
Har du hemförsäkring hos Trygg-Hansa är det viktigt att du kontrollerar vilka personer som står på försäkringsbrevet. Om hela familjen inte står upptagna finns det risk att försäkringen inte gäller i alla delar, t.ex. rättsskyddet. Ring Trygg-Hansa och fråga vilka som är försäkrade. Får du ett positivt besked, be dem skicka en kopia på ditt försäkringsbrev. Om negativt besked, be dem anteckna alla familjemedlemmar på försäkringsbrevet och be dem att skicka en kopia på det nya försäkringsbrevet.

2) Har du livränta p.g.a. av skada eller sjukdom.
Kontrollera att din livränta stämmer med din löneutveckling som oskadad. Detta bör göras åtminstone 3-5 år efter livräntan framställts. Kolla din lön via din tidigare arbetsgivare eller ditt fack.
Föreligger en differens på 10%, så kontakta ett juridiskt ombud för justering mm.

3) Har du fyllt 65 år och haft livränta.
Det har visat sig att många med livränta får en pension vid 65 års ålder. Det vanligaste felet är att tjänstepensionen blir fel och att de som har fortsatt livränta efter pensionering får för lågt belopp.
Be en jurist för säkerhets skull kontrollera. Legio har en särskild avdelning som handhar denna fråga.

 

Med vänlig hälsning,

Carl-Johan Vahlén

Kommentera