legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Vill du också jobba här?Jobbannonser

LEGIO söker en biträdande jurist

LEGIO har de senaste 30 åren varit en aktiv del av rättsutvecklingen och söker nu Dig som vill vara en del av vår fortsatta resa mot målet att leverera juridiska tjänster på högsta nivå och aktivt driva rättsutvecklingen framåt. Som biträdande jurist kommer Du att arbeta med skadestånds- och försäkringsrätt med ett relativt omfattande inslag av processer i dispositiva tvistemål.

Vi söker Dig som är tingsmeriterad eller med motsvarande erfarenhet. Du har en fallenhet för den juridiska analysen och behandlar alla människor lika. Du kommer att arbeta i en organisation präglad av samarbete, gemensam vision och där det finns en tydlig plan för att Du ska nå Din fulla potential i karriären med oss.

I denna rekrytering samarbetar LEGIO med Novare Executive Search. Välkommen att söka tjänsten här. Urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor, kontakta Ellen Bergstedt, ellen.bergstedt@novare.se eller Susanna Wennersten, susanna.wennersten@novare.se. Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via email med anledning av GDPR.

 

 

 

 • Frihet under ansvar

  Som anställd på LEGIO kan Du i vis mån påverka Din arbetssituation. Detta förutsatt att Du når Dina mål, kan arbeta självständigt och ta ansvar för Dina resultat och prestationer! Flexibilitet kan bl a uppnås avseende NÄR, VAR & HUR Du arbetar:

  NÄR fungerar Du som bäst? Vill Du komma in tidigt och gå tidigt eller tvärtom komma och gå sent?

  VAR är Du mest effektiv?  Vill Du jobba hemifrån? Eller i konferenslokalen?

  HUR ser Din optimala arbetssituation ut? Arbetar Du bäst i team/själv? Enligt instruktioner? Självständigt?

 • Högt till tak

  Vi strävar efter ett öppet och nyfiket inlärningsklimat, där allas tanker, idéer och resurser kommer till använding på bäst möjliga sättet. På LEGIO är det allmänt accepterat att man med fördel kan utbyta erfarenheter på tvären av hierakin, mellan olika avdelning osv. Vi ser alla anställda som jämbördiga aktörer och försöker lämna alla prestigefrågor vid dörren.

  °Reflekterande dialog” (som beskrivit ovan) är en viktig del av juristernas yrkesbildning och tillsammans med praktisk träning och teoretisk fortbildning konstituerar de LEGIOS juristutbildning. På så sätt utbildar vi framtidens advokater med trygghet, tradition och yrkesskicklighet!

 • Work, play & rest hard!

  Under vissa perioder av året är LEGIOS arbetsbelastning så stor att alla måste bidra med sitt yttersta. Så länge den intensiva arbetsinsatsen inte pågår vecka efter vecka räcker det ofta med efterföljande vila- och återhämtningsperiod för att komma i balans igen. På LEGIO får de anställda således ett antal extra lediga dagar strategisk placerat på klämdagar osv. Detta innebär i praktiken att man på LEGIO har sex veckor + två dagars semester (istället för de normala fem).

  På LEGIO har vi utvidgat denna teori lite. Vi anser att vila och återhämtning i sig inte är tillräckligt, varför man även behöver ”leka” mycket för att behålla gnistan och glädjan i arbetet. Därför anordnar vi årligen ett antal traditionsbundna fester och utflykter, ett utlandsuppehåll för hela personalen och så firar vi för övrigt gärna ALLA LEGIOS framgångar.