legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Vill du också jobba här?Jobbannonser

Biträdande Jurist

För att bemöta efterfrågan på våra tjänster söker nu LEGIO en skicklig jurist med talang för processföring som vill vara en del av vår fortsatta resa att leverera juridiska tjänster på högsta nivå och att aktivt påverka rättsutvecklingen. Som medarbetare hos oss kommer Du att arbeta med skadestånds- och försäkringsrätt med ett relativt omfattande inslag av processer i dispositiva tvistemål.

Vi söker Dig med vana och vilja att agera i domstol, fallenhet för juridiken, stark social förmåga och strävan att utvecklas gemensamt i en organisation präglad av samarbete. Viktigt är även att Du värdesätter en balans mellan arbete och fritid för att långsiktigt och hållbart kunna bygga vidare på den värdegrund LEGIO står för. Vidare tror vi att Du som person har en ambition att utvecklas till ledare inom företaget. För sökanden med domstolsbakgrund ser vi gärna erfarenhet utöver tingstjänstgöring. Tjänsten är belägen i Stockholm men för rätt kandidat kan hybridarbete vara ett alternativ.

I denna rekrytering samarbetar LEGIO med Novare Executive Search. Välkommen att söka tjänsten här. Urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor, vänligen kontakta Cecilia Wilander, cecilia.wilander@novare.se eller Muji Yari, muji.yari@novare.se. Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via email.

 

 

 

 • Frihet under ansvar

  Som anställd på LEGIO kan Du i vis mån påverka Din arbetssituation. Detta förutsatt att Du når Dina mål, kan arbeta självständigt och ta ansvar för Dina resultat och prestationer! Flexibilitet kan bl a uppnås avseende NÄR, VAR & HUR Du arbetar:

  NÄR fungerar Du som bäst? Vill Du komma in tidigt och gå tidigt eller tvärtom komma och gå sent?

  VAR är Du mest effektiv?  Vill Du jobba hemifrån? Eller i konferenslokalen?

  HUR ser Din optimala arbetssituation ut? Arbetar Du bäst i team/själv? Enligt instruktioner? Självständigt?

 • Högt till tak

  Vi strävar efter ett öppet och nyfiket inlärningsklimat, där allas tanker, idéer och resurser kommer till använding på bäst möjliga sättet. På LEGIO är det allmänt accepterat att man med fördel kan utbyta erfarenheter på tvären av hierakin, mellan olika avdelning osv. Vi ser alla anställda som jämbördiga aktörer och försöker lämna alla prestigefrågor vid dörren.

  °Reflekterande dialog” (som beskrivit ovan) är en viktig del av juristernas yrkesbildning och tillsammans med praktisk träning och teoretisk fortbildning konstituerar de LEGIOS juristutbildning. På så sätt utbildar vi framtidens advokater med trygghet, tradition och yrkesskicklighet!

 • Work, play & rest hard!

  Under vissa perioder av året är LEGIOS arbetsbelastning så stor att alla måste bidra med sitt yttersta. Så länge den intensiva arbetsinsatsen inte pågår vecka efter vecka räcker det ofta med efterföljande vila- och återhämtningsperiod för att komma i balans igen. På LEGIO får de anställda således ett antal extra lediga dagar strategisk placerat på klämdagar osv. Detta innebär i praktiken att man på LEGIO har sex veckor + två dagars semester (istället för de normala fem).

  På LEGIO har vi utvidgat denna teori lite. Vi anser att vila och återhämtning i sig inte är tillräckligt, varför man även behöver ”leka” mycket för att behålla gnistan och glädjan i arbetet. Därför anordnar vi årligen ett antal traditionsbundna fester och utflykter, ett utlandsuppehåll för hela personalen och så firar vi för övrigt gärna ALLA LEGIOS framgångar.