legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

ARBETSRÄTT

Arbetsrätten lägger grunden för förhållandet mellan arbetsgivaren och den anställde.  Med Din anställning följer ett antal rättigheter och skyldigheter i relation till din arbetsgivare, som kan vara bra att känna till. Att skriva anställningsavtal innebär, för de allra flesta, att man reglerar en relation som ska fortlöpa under åtskilliga år. Därför är det naturligt att grundligt ta reda på vad anställningen egentligen innebär för Dig. Att kontakta en advokat för att få en bättre bild av detta, är därför snarast detsamma som att tänka efter, före.