legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring kan ge dig rätt till ersättning för det fall du råkar ut för en olycksfallsskada. I försäkringssammanhang brukar begreppet olycksfallsskada definieras som en plötslig, oförutsedd, yttre händelse som drabbar försäkringstagaren. Ett exempel på en olycksfallsskada kan vara att du varit med om en trafikolycka, att du skadat dig i hemmet eller ramlat på vägen till jobbet. Skadan kan exempelvis vara i form av besvär och/eller arbetsoförmåga. Oavsett hur olyckan gått till och vilka konsekvenser som olyckan medfört, är det viktigt att undersöka om det finns en olycksfallsförsäkring som täcker skadan. 

Vilken försäkring gäller?

En sådan olycksfallsförsäkring kan du exempelvis ha genom skola/arbetsgivare, hemförsäkring eller fackförbund. Det kan också vara så att du är medförsäkrad och omfattas av en försäkring som är tecknad på en annan familjemedlem, såsom äkta make, sambo, förälder eller barn. Det händer att det vid närmare genomgång visar sig att det finns flera olycksfallsförsäkringar som täcker skadehändelsen. Detta kan innebära att du är berättigad till ersättning från flera försäkringar.

Vad täcker olycksfallsförsäkringen?

Precis som övriga försäkringar på marknaden kan innehållet i en olycksfallsförsäkring och vilken ersättning som försäkringen lämnar skilja sig åt. Det beroende bland annat på i vilket försäkringsbolag försäkringen är tecknad. Vad olycksfallsförsäkringen täcker är inte alltid lätt att förstå. Ersättningen bestäms av såväl försäkringsvillkoren som det enskilda försäkringsbrevet. Ersättning kan lämnas för exempelvis så kallad medicinsk invaliditet (bestående funktionsnedsättning), kostnadsersättning för sjuk- och läkemedelskostnader och för ekonomisk invaliditet (ersättning för bestående arbetsoförmåga).

Hur kan en advokat hjälpa dig med ett försäkringsärende?

Har du  frågor om olycksfallsförsäkringar eller behöver hjälp att utreda om du varit med om en olycksfallsskada? Undrar du vilken ersättning du är berättigad till? Då kanske du behöver hjälp av en advokat eller jurist! Kontakta oss på LEGIO, lättast når du oss på info@legio.se, eller 08-678 60 50. Du kan också höra av dig direkt till en av våra jurister: Eloise ReyesFelix-Benjamin HillaJulia BrunsSara DjogicWilliam Vanberg eller advokat Marie Mjöberg och Jens-Victor Palm.

Dela detta:

Skriv en kommentar