legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Marie Mjöberg

Advokat

Namn:  Marie Mjöberg

Åtar sig uppdrag inom:  tvistelösning, fordringsrätt, köprätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt, arbetsrätt, fastighetsrätt och entreprenadrätt.

Bakgrund: Jur. kand. examen 1988 vid Uppsala universitet.

Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2021.

Marie har arbetat på jurist/advokatbyrå sedan 2015 inom fastighetsrätt och anslutande områden såsom bostadsrätt och lokalhyra, entreprenadrätt och köprätt. Dessförinnan har Marie varit verksam som processjurist inom området kollektivavtalade försäkringar, skadereglerare på försäkringsbolag och varit sakkunnig på inkassobolag.

Marie lägger stor vikt vid att förklara och diskutera alternativen för att på så vis ge klienten bästa möjliga förutsättningar att lösa uppkomna situationer och problem.

Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2023.

Kontakta Marie:
E-post: mm@legio.se
Växel: 08-678 60 50
Direkt: 072-398 70 77