legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Sidar Långhavet

Biträdande jurist

Namn:  Sidar Långhavet

Åtar sig uppdrag inom: Ekonomisk familjerätt, brottmål (målsägandebiträde och särskild företrädare för barn), tvångsmål (LVU, LVM, LPT och LRV), utlänningsrätt, aktiebolagsrätt, skadeståndsrätt och försäkringsrätt.

Bakgrund: Juristexamen, Stockholms universitet (2020).

Examen inom företagsekonomi, Stockholms universitet (2021).

Studier inom internationell finansiell rätt, London School of Economics (2018)

Anställd på Roschier Advokatbyrå med inriktning mot bank- och finansjuridik 2019–2022.

Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan januari 2023.