legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Linnéa Berg

Advokat

Namn: Linnéa Berg

Åtar sig uppdrag inom: vårdnad-, boende- och umgängesfrågor, LVU, LVM, LPT samt migrationsrättsliga ärenden.

Bakgrund: Juristexamen 2015 vid Stockholms universitet.

Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2022.

Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2019 (frivilligt utträde under perioden mars-augusti 2022). Återinträde augusti 2022.

Linnéa har arbetat i advokatbranschen sedan 2012 och jobbar huvudsakligen med frågor som rör människors vardag så som t ex ombud i vårdnadstvister och offentligt biträde i LVU-mål. De klienter som anlitar Linnéa får ett personligt bemötande och en advokat som bryr sig på riktigt!

Avgörande i Linnéas arbetssätt är att uppdraget bygger på ett samarbete och förtroende som ger bästa möjliga resultat för klienten både vad gäller snabbhet att lösa situationen, och att göra detta till lägsta möjliga kostnad. Det här innebär att du som klient kommer att få raka råd om vad som kan eller inte kan göras i ditt fall och vilka juridiska möjligheter som finns för att nå det mål du har. Vi lyssnar ömsesidigt på varandra.

 

Kontakta Linnéa:
E-post: lb@legio.se
Växel: 08-678 60 50
Direkt: 076-006 48 86