legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Jens-Victor Palm

Advokat, ägare

“Avgörande i kontakten med klienten är att jag förklarar vad som gäller på ett begripligt sätt så att du som klient får en helhetsbild av möjligheterna i din situation och kan ta bra beslut i den juridiska processen. ”


Namn:
Jens-Victor Palm

Åtar sig uppdrag inom: skadeståndskrav, person- och sakskador, fel i tjänst eller entreprenad, tilldelningsbeslut i offentlig upphandling samt övriga tvistemål som redan hanteras i tingsrätten.

Bakgrund: Jur. kand. Stockholms universitet 2002.

Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2003.

Jur. mag. Master of laws in international commercial arbitration law 2007/2008.

Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2011.

Jens-Victor har arbetat i advokatbranschen sedan 2003 och jobbar huvudsakligen med att lösa tvister och dispyter som ombud i domstolarna. Ett stort antal av de personer och företag som anlitat och anlitar Jens-Victor har drivit skadeståndsfrågor i domstol, för att få rätt till ersättning för en skada som drabbat dem. Han har också jobbat mycket med krav på ersättning som uppkommit i samband med byggnationer, hantverkstjänster, fakturor och fel i fastighet/bostadsrätt. Ett särskilt delområde som seglat upp de senaste tio åren är skadestånd mot det allmänna, där myndigheter eller kommuner som agerat vårdslöst till skada för den enskilde, får svara i domstol. Där pågår en spännande rättsutveckling där kommuner och myndigheter i större utsträckning nu döms till ansvar för skada som de kan ha orsakat.

Avgörande i Jens-Victors arbetssätt är att uppdraget bygger på ett samarbete och förtroende som ger bästa möjliga resultat för klienten både vad gäller snabbhet att lösa situationen, och att göra detta till lägsta möjliga kostnad. Det här innebär att du som klient kommer att få raka råd om vad som kan eller inte kan göras i ditt fall och vilka juridiska möjligheter som finns för att nå det mål du har. Du är välkommen att kontakta Jens-Victor om du har ett problem av den här typen som du behöver hjälp med.

Kontakta Jens-Victor:
E-post: jvp@legio.se
Växel: 08-678 60 50
Direkt: 076-827 60 50