legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Att tänka på vid val av ombud

Vid en tvist är valet av ombud viktigt för att du ska känna dig trygg genom hela processen. Vi på LEGIO har samlat fem punkter som vi tycker är de allra viktigaste att bära med sig i valet av ombud.

Att välja ett juridisk ombud

  1. Undvik personkulten. Advokatbyråer har en tendens att döpa byråerna efter en eller flera personer. Då tenderar övriga medarbetare att i någon mening hamnar i skymundan. Faktum är dock att består byrån av fler än en person så kommer ditt ärende att hanteras av flera medarbetare. Viktigare än namnet på grundaren är den affärsvision som genomsyrar byrån och den standard som levereras i hanteringen av ditt ärende av varje enskild medarbetare. Detta är mer avgörande än efternamnet på den advokat som har grundat byrån. Det är därför väsentligt att du som klient kan skapa dig en bild av vad byrån står för och vad du kan förvänta dig.
  2. Vad du kan förvänta dig som klient. Vanligt är att advokatbyråer framhäver att de kommer att göra allt för dig som klient eller att din jurist är tillgänglig alla dygnets timmar. Att din advokat gör sitt allra yttersta i ditt ärende är ett krav enligt Advokatsamfundets vägledande regler som alla advokater ska följa. Det är alltså inte något unikt för en viss byrå. Vad byrån står för och vilka rutiner byrån har för att se till att du får bästa möjliga utfall i ditt ärende, är viktiga frågor i valet av ombud. Vad gäller tillgängligheten så finns det visa typer av ärenden där tillgång till jurist sju dagar i veckan är ett måste, men dessa är fåtalet. Viktigare är vanligtvis att du upplever ett förtroende under hela processen för den du anlitar.
  3. Förtroende. Den avgörande faktorn när du väljer ombud är att du litar på personen ifråga. Istället för att knytas till en upptagen advokat är det snarare av större vikt att byrån har resurser. Det kan synas genom att ditt ärende hanteras av kompetenta jurister som arbetar efter välsmorda rutiner.
  4. Hur hög arbetsbelastning har advokatbyråns personal. Advokatbyråer tenderar att skylta med att personalen arbetar massvis, även på helgerna. Frågan är om du inför en operation skulle välja den kirurg som jobbat 70 timmar den veckan? Förmodligen inte. Med samma logik kanske du även väljer att undvika att anlita ett ombud som arbetar 70-80 timmar per vecka.
  5. Ring runt. Prata med flera advokater och biträdande jurister innan du väljer vem du ska anlita. Du kommer att investera tid, engagemang och pengar i ditt ärende. Därför är det viktigt att stämma av med flera kandidater innan du väljer ditt ombud. På det sättet kan du se vilka av dessa ovan angivna kriterier de uppfyller.

 

Du är alltid välkommen att kontakta LEGIO! Lättast når du oss på info@legio.se, eller 08-678 60 50. Du kan också höra av dig direkt till en av våra jurister: Felix-Benjamin HillaWilliam Vanberg, Linnéa Berg, Eloise ReyesJulia BrunsSara Djogic eller advokaterna Marie Mjöberg och Jens-Victor Palm.

Dela detta:

Skriv en kommentar