legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Informationssamtal innan tvist om barn i tingsrätten

Photo by Thea on Unsplash

Informationssamtal innan tvist om barn i tingsrätten

Den förälder som funderar på att påbörja en process i tingsrätten angående vårdnad om barn, om barns boende eller umgänge med barn måste efter den 1 mars 2022 ha deltagit i ett informationssamtal hos familjerätten. Informationssamtalet är i första hand tänkt att ske med båda föräldrarna närvarande men om det finns särskilda skäl eller om någon av föräldrarna begär det, kan samtalen genomföras enskilt.

Informationssamtalen hålls i första hand av familjerätten i den kommun där barnet i fråga är folkbokfört. Efter en inledande kontakt med familjerätten ska informationssamtal hållas så snart det är möjligt och senast inom fyra veckor. Syftet med informationssamtalet är att ge båda föräldrarna relevant information för att de tillsammans ska få en möjlighet att finna den lösning som är bäst för barnet. Efter informationssamtalet får föräldern ett intyg på att hon eller hon har deltagit. Intyget ska sedan skickas till tingsrätten i samband med en ansökan om stämning och intyget får då vara högst ett år gammalt.

 

Har du funderingar på att inleda en tvist om barn, har du fått en kallelse till ett informationssamtal eller har du andra frågor om familjerätt?

Välkommen att kontakta oss på LEGIO, vi har många års erfarenhet av familjerättsliga tvister och kan vägleda dig i alla stadier av processen.

Dela detta:

Skriv en kommentar