legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Skadestånd pga brott

Skadestånd pga brott

Har du varit utsatt för ett brott kan du begära skadestånd av den som begått brottet i samband med rättegången. Då aktualiseras flera frågor. Begär därför ett målsägandebiträde från LEGIO Advokatfirma så hjälper vid dig. Läs här om hur processen går till och hur vi kan hjälpa dig.

Vad är ett skadeståndsanspråk?

Ett skadeståndsanspråk kan bestå av kränkningsersättning, ersättning för fysiskt och psykiskt lidande, kostnader och inkomstförluster till följd av ett brott. Om domstolen fäller gärningspersonen för ett brott prövar de också skadeståndsyrkandet. Om domstolen kommer fram till att du har rätt till skadestånd ska den dömde i första hand betala detta till dig.

Hur gör jag för att få skadestånd?

Begär ett målsägandebiträde från LEGIO Advokatfirma så hjälper vi dig att utforma skadeståndsanspråket. Vi kommer att under ett inledande möte gå igenom allt med dig. Vi kommer sedan att skicka in skadeståndsanspråket till tingsrätten.

Hur får jag ut mitt skadestånd?

Efter att en dom vunnit laga kraft (inte längre går att överklaga) skickar domstolen en kopia på denna till Kronofogden. Kronofogden tar därefter ofta kontakt med dig och frågar om du vill ha hjälp att driva in skadeståndet. Om gärningspersonen har pengar, inkomst eller annan utmätningsbar tillgång så kommer Kronofogden se till att du får ditt skadestånd. Om Kronofogden inte kontaktar berättar vi för dig hur du går tillväga.

Vad händer om gärningspersonen inte kan betala skadeståndet?

Om gärningspersonen inte har ekonomiska förutsättningar att betala ett skadestånd kan ersättning utgå från din eventuella försäkring. Du bör därför göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag. Hemförsäkringar och olycksfallsförsäkringar kan ofta ge ersättning vid skador på grund av brott. Försäkringsbolagen gör en egen bedömning av ersättningen. Om du saknar försäkring eller om försäkringen inte täcker hela beloppet kan du vända dig till Brottsoffermyndigheten. Vi talar om för dig hur du går till väga. För att du ska ha rätt till så kallad brottsskadeersättning måste du undersökt de andra möjligheterna till ersättning först. Du kan alltså inte få brottsskadeersättning om gärningspersonen redan betalt ut skadeståndet, eller om du fått ersättning genom din försäkring.

Brottsoffermyndigheten gör en egen bedömning av det underlag som domstolen har haft vid sin bedömning, och kan komma fram till att du ska ha mer ersättning än vad domstolen kom fram till.

Vad händer om gärningspersonen är okänd?

Om gärningspersonen är okänd har du fortfarande möjlighet att vända dig till ditt försäkringsbolag eller Brottsoffermyndigheten för att erhålla skadestånd.
För att ha rätt till ersättning från försäkringen eller från Brottsoffermyndigheten krävs att gärningen är polisanmäld och att det finns en utredning som visar att skadan uppkommit till följd av ett brott, och inte en olyckshändelse. Det är därför viktigt att alltid polisanmäla ett brott. Det krävs dock i regel inte att åtal har väckts, eller att någon har dömts för brottet.

Kan jag få ett målsägandebiträde?

Målsägandebiträde kan du få om du har blivit utsatt för t.ex. sexualbrott, misshandel, olaga hot, rån eller andra brott där den misstänkte kan dömas till fängelse. Det är domstolen som efter ansökan av polis, åklagare eller dig själv förordnar ett målsägandebiträde för dig. Det kostar dig ingenting – det är staten som betalar ett målsägandebiträde.
Om du inte har rätt till ett målsägandebiträde är åklagaren i normalfallet skyldig att hjälpa dig med skadeståndet i rättegången. I annat fall kan vi givetvis företräda dig privat, men tyvärr är detta då en kostnad som du själv måste stå för.

Hos oss kan du känna dig helt trygg med att vi har specialistkompetens och långvarig erfarenhet, engagemang, tålamod och kämparanda. De tär viktigt för oss att din upplevelse av rättsprocessen blir begriplig, uthärdlig och ger upprättelse – oavsett hur slutresultatet blir. Det ska kännas meningsfullt. Vi vill vara din trygga hand att hålla i.

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →