legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Särskild företrädare för barn

Särskild företrädare för barn

Vad är en särskild företrädare för barn och när förordnas en sådan?

En särskild företrädare för barn (under 18 år) ska förordnas när det misstänks att ett barn har blivit utsatt för ett brott av den ena eller båda vårdnadshavarna eller annan närstående. Detta blir också aktuellt om den vårdnadshavaren som inte är misstänkt för brott p.g.a. sitt förhållande till den misstänkte har svårt att tillvarata barnets intressen på ett objektivt sätt.

Det är tingsrätten som förordnar en advokat eller biträdande jurist som särskild företrädare.

Man kan säga att den särskilda företrädaren blir ställföreträdande vårdnadshavare för barnet i alla frågor som rör utredningen och rättegången. Det är t.ex. den särskilda företrädaren som godkänner att barnet kan höras av polisen och även läkarundersökas. Det är den särskilda företrädaren som hämtar barnet på förskola eller skolan inför polisförhöret, som mestadels hålls på något som kallas Barnahus. Barnahus är en plats särskilt anpassad för barn. Barnet får ta med sig en trygg person från förskolan eller skolan.

Hur går det till och vilka krav ställs på personen som förordnas?

Det är tingsrätten som utser och förordnar en advokat eller biträdande jurist som särskild företrädare för barn. Den som förordnas ska vara särskilt lämpad för uppgiften. Det är viktigt att personen har lätt att möte, prata med och förklara för barnet vad som händer så att barnet förstår och känner sig trygg. Vi på LEGIO Advokatfirma har specialistkompetens och lång erfarenhet av att bemöta och arbeta med barn och ungdomar. Vi har alltid barnets bästa för ögonen!

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →