legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Trafikskadelivräntor och höjd pensionsålder?

Vid en trafikolycka med inkomstförlust som följd fastställer trafikförsäkringsbolaget en livränta som utbetalas fram till pensionsåldern. Livräntan beräknas med utgångspunkt på den inkomst som skadelidande hade innan trafikskadan. Summan ska motsvara att den drabbade även efter skadan får samma inkomster som denne hade före olyckans inträffande. Efter det att försäkringsbolaget slutligen har fastställt livräntan, kan utvecklingen bli sådan att livräntan ska justeras uppåt. Det kan ske trots att skadereglering har inträffat och preskription kan ha infallit. I detta blogginlägg ska vi kika närmre på detta, men också garantipensionsålderns inverkan på livräntan.

Omprövningsrätten inom trafikskadelivräntan

Just av den anledningen har lagstiftaren infört en så kallad omprövningsrätt som är inskriven i Skadeståndslagen 5:5. Omprövningsrätten innebär att om en väsentlig omständighet inträffat, efter det att livränta fastslagits genom beslut, avtal eller dom, så är trafikförsäkringsbolaget skyldiga att utreda och justera livräntan. Exempel på faktorer som påverkar detta är om löneutvecklingen inom den skadelidandes yrke som frisk ökat mer än vad livränteberäkningen ursprungligen räknat med. Detta är ett klassiskt scenario. Skulle det hända dig kan du kontakta ett juridiskt ombud som hjälper dig att utreda din eventuella rätt till ökad livränta.

Garantipensionsålderns inverkan på livräntan

Ett ytterligare scenario, som kan komma att aktualiseras de kommande åren, är den höjda pensionsåldern som nu diskuteras politiskt. Redan i nuläget har åldern för garantipensionen, den ålder då det som tidigast är möjligt att söka om pension, höjts. Detta med anledning av den höjda medelåldern och en bedömd friskare befolkning.

Fråga som ska besvaras inom kommande år är om den allmänna pensionsåldern kommer att höjas från 65 år till 67. En sådan höjning, om den införs, innebär en väsentligt förändrad omständighet som ger skadelidande rätt till ytterligare två års livränta. En trafikskadad individ som exempelvis har 200 000 kr i årlig livränta, skulle därmed vara berättigad till ytterligare två års livränta. Det skulle innebär ytterligare 400 000 kr i kompensation. Fallet kan vara detsamma för den som avsett att jobba upp till 67 års ålder, och där arbetsgivaren även bekräftar att så skulle skett. Det gör att frågan om pensionsålderns höjning är av intresse för individer med trafikskadelivränta. Den skadelidande bör också uppmärksamma var den allmänna pensionsåldern slutligen hamnar, då det kommer få betydelse för den slutliga ersättningen. Väl värt att hålla ett öga på för den som är berörd.

 

Du är alltid välkommen att kontakta LEGIO! Lättast når du oss på info@legio.se eller 08-678 60 50. Du kan också höra av dig direkt till en av våra jurister: Eloise ReyesWilliam VanbergJulia Bruns eller advokat Jens-Victor Palm.

Dela detta:

Skriv en kommentar