legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Offentligt biträde vid LVU

lego mini figure on brown sand

När ett barn omhändertas enligt lagen om vård av unga (LVU) har både barnet och föräldern rätt till ett eget offentligt biträde som hjälper till i processen så att prövningen blir rätt. Det är staten som betalar kostnaden för biträdet i förvaltningsdomstolen. Förvaltningsrätten har på senare tid blivit mer noggrann i urvalet av vilka jurister som får förordnas som offentliga biträden i dessa mål. Vad ett juridisk ombud kan hjälpa dig med kommer vi att presentera här!

Högre krav på barnets offentliga biträde vid LVU

Detta är något som tveklöst är mycket positivt och ett led i att undvika att barn far illa. Fallet om flickan som benämns ”Lilla hjärtat” i media är ett tragiskt exempel vi måste undvika. Vad som skedde i hennes fall var det värsta tänkbara! Domstolen ser nu till att offentliga biträden har adekvat erfarenhet – en åtgärder som ska eliminera risken framöver. Den här ändringen märks kanske inte ute i samhället, men är tydlig för oss inom juridiken. Vi på LEGIO ser ändringen som en förbättring som också är viktig att kommunicera ut i sammanhanget – att rättssystemet tagit in vad som hänt och jobbar mot att undvika att detta någonsin ska kunna ske igen.

Vad ett juridisk ombud kan hjälpa dig med

Vanligtvis utser domstolen ett offentligt biträde till parterna, men Du kan också välja ombud själv. LEGIOs erfarenhet är att det är viktigt att Du då väljer ett ombud som både kan juridiken och som kan sätta sig in i situationen. Ett ombud bör kunna förklara hur den juridiska prövningen går till, men också vad Du kan göra för att tvångsvården ska upphöra. Att vara del i den här typen av prövning är alltid oerhört påfrestande. Med rätt stöd kan man minska påfrestningarna i möjligaste mån och se till att utfallet blir rätt och riktigt.

 

Du är alltid välkommen att kontakta LEGIO! Lättast når du oss på info@legio.se, 08-678 60 50 eller genom att höra av dig direkt till en av våra jurister: Sara DjogicWilliam Vanberg och Eloise Reyes.

Dela detta:

Skriv en kommentar