legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

”Kommer TV4 och Svenska Akademiens självrannsakan vara meningsfull”

Det finns en enastående kraft i #metoo kampanjen. Den har fört fram exempel på situationer där främst kvinnor utsätts för brott i form av tafsande, kladdande och regelrätta våldtäkter av personer i maktpositioner utan att omgivningen reagerat. Vad som händer idag är en ny syn på sexualbrott där den drabbade inte skambeläggs utan kan prata fritt om det inträffade. Detta är positivt. Media, kultur, sport och vår egen bransch advokater har fått fokus på systemfel som vi gemensamt kan och ska komma tillrätta med och naturligt så har rättsväsendet och juridiken en central roll att spela.

Tafsande, kladdande och regelrätta våldtäkter är förbjudet enligt lag. Bedömningen av vad som är lagstridigt hanteras av rättsväsendet. Detta innebär att åklagare, ombud och domstol är del i den process som bedömer vem som har ansvaret och vad ansvaret får för följder. Det är rättssystemet som ska avgöra ansvaret och ansvaret kan ligga på flera nivåer. Enligt lagstiftningen ska förövare och den organisation som valt att blunda för sexuella trakasserier i sin verksamhet stå till svars. Förövaren kan dömas till påföljd och skadestånd, och även organisationen kan dömas att betala skadestånd till Dig som är drabbad.

Den juridiska bedömningen ligger hos domstol, men i nuläget så finns det exempel på ytterligare juridiska verktyg som så att säga plockas fram ur lådan. TV4 och Svenska Akademien har i dagsläget anlitat advokatbyrå för att juridiskt gå till botten med de stora fel som rapporterats inom deras verksamheter, vad nu det innebär? Ansvarsfrågan avgörs enbart i domstol, men tillvägagångssättet att anlita en egen advokat för att rättsligt avgöra bristerna inom organisationen har blivit något mera vanligt på senare år.

Vanligtvis innebär det att ledningen som beställt utredningen får en sammanställning av vad intervjuade medarbetare redogjort för har hänt. Därifrån bedöms vilka brott som har begåtts och om organisationen har gjort fel eller inte (en onödig slutsats för det är domstolens jobb). Avslutningsvis, utgår vi ifrån, ger advokatbyrån riktlinjer och rekommendationer vad arbetsgivaren kan göra för att följa lagen och hindra att det händer igen. Därefter uttalar sig ledningen och antar ett åtgärdsprogram och saken är hanterad. Detta är vad vi skulle kalla ett relativt meningslöst juridiskt verktyg. Bättre vore att använda den utredning som advokatbyrån gör på ett meningsfullt sätt.

Det meningsfulla sättet är enligt oss att drabbade medarbetare ges upplysning om vilka brott som de kan ha utsatts för och att advokaten sammanställer den bevisning som Du i egenskap av brottsoffer kan ta med Dig till en polisanmälan. Den här bevisningen som advokatbyrån tveklöst kommer att få överblick av kommer också kunna användas i mål om skadestånd mot arbetsgivaren om denne har blundat för de sexuella övergreppen. För missförhållanden som förekommer exempelvis i vården så uppmuntras medarbetaren att göra en lex maria anmälan för att problemen ska bli kända och att de ska kunna motverkas. På samma sätt borde TV4 och Svenska Akademien uppmuntra de drabbade att föra talan mot både förövare och organisationen som eventuellt har begått fel. På så vis kan alla inblandade komma till klarhet med vad som gäller juridiskt. Detta är det meningsfulla sättet att använda en av arbetsgivaren beställd juridisk utredning. Om TV4 eller Svenska Akademien väljer ett meningsfullt eller meningslöst förhållningssätt till den utredning de båda har initierat återstår att se. Men att utredning överhuvudtaget initierats kan gagna Dig som är drabbad.

Är Du drabbad av ett sexualbrott begär att få ta del av utredningen Din arbetsgivare gör när den är klar. Begär ett målsägandebiträde, som staten betalar, innan första poliskontakten och gå tillsammans och  gör Din polisanmälan. Vi rekommenderar att Du väljer ett ombud som både kan bedöma vilken ersättning Du kan få för brottet av förövaren (straffrättslig prövning), men också kan ge råd om det även kan finnas en möjlighet att begära skadestånd från arbetsgivaren (civilrättslig prövning). Det här är en krävande och tuff process, så se till att anlita ett målsägandebiträde som Du litar på och att Du får samma målsägandebiträde genom hela prövningen.

Ett målsägandebiträde ger Dig stöd under hela processen och statistiken visar att det ger bättre resultat än om Du inte har något målsägandebiträde. Alla Ni som har stigit fram och berättat vad Ni varit med om har gjort en oerhört modig handling och gjort problematiken offentlig vilket är väsentligt för att belysa problemet. Vill Ni också utkräva ansvar juridiskt gör det och det finns möjlighet till en meningsfull juridisk prövning även för Dig som kräver samma mod och kraft Du redan hitintills uppvisat.

 

Du är alltid välkommen att kontakta LEGIO! Lättast når du oss på info@legio.se, 08-678 60 50 eller genom att höra av dig direkt till en av våra jurister: Eloise Reyes och Felix-Benjamin Hilla.

Dela detta:

Skriv en kommentar