legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Eloise Reyes

Biträdande jurist

Namn:  Eloise Reyes

Åtar sig uppdrag inom: Skadeståndsrätt, försäkringsrätt, ekonomisk familjerätt, brottmål och migrationsrätt.

Bakgrund: Juristexamen, Umeå universitet 2023.

Tidigare anställd på Ellevio AB, Migrationsverket, Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter samt praktikant på Asylrättscentrum.

Erfarenhet i styrelsen för European Law Students’ association Umeå.

Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2023.

Kontakta Eloise:
E-post: er@legio.se
Växel: 08-678 60 50
Direkt: 072-398 70 13