legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Personskada vid trafikolycka

Om du har råkat ut för en trafikolycka kan du ha rätt till så kallad trafikskadeersättning från fordonets trafikförsäkring. Den täcker de personskador du orsakats på grund av trafikolyckan.

Vilken typ av skada täcks av försäkringen?

De skador du åsamkats kan vara av varierande art, både skador av övergående natur och skador som orsakar bestående men. Skadan kan också ha medfört arbetsoförmåga och inkomstförlust eller kostnader för exempelvis vård och medicin. För samtliga dessa skadeposter kan du ha rätt till trafikskadeersättning ur fordonets trafikförsäkring.

Vid trafikskador är det vanligt förekommande att försäkringsbolagen ersätter den skadelidande dess ombudskostnader genom något som kallas det frivilliga åtagandet. Detta innebär att du som skadelidande kan ha rätt till ett juridiskt ombud som hjälper dig under skaderegleringen. Hjälpen innebär bland annat att du får support med att begära rätt ersättning för skadan vars kostnad finansieras av försäkringsbolaget.

Försäkringsjuridisk hjälp

LEGIO har mångårig erfarenhet av att företräda klienter gentemot försäkringsbolag efter trafikolyckor som orsakat personskada både utom och inom rätta. Om du har frågor om trafikskador, kontakta LEGIO! Lättast når du oss på info@legio.se, 08-678 60 50 eller genom att höra av dig direkt till en av våra jurister: Felix-Benjamin HillaJulia BrunsSara DjogicEloise ReyesCarl-Johan Kaj Vahlén, och William Vanberg.

Dela detta:

Skriv en kommentar