legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Har du varit med om en trafikolycka och orsakats en personskada?

Photo by Erick Zajac on Unsplash

Om du har råkat ut för en trafikolycka kan du ha rätt till så kallad trafikskadeersättning från fordonets trafikförsäkring för de personskador du orsakats. De skador du åsamkats kan vara av varierande art, både skador av övergående natur och skador som orsakar bestående men. Skadan kan också ha medfört arbetsoförmåga och inkomstförlust eller kostnader för exempelvis vård och medicin.  För samtliga dessa skadeposter kan du ha rätt till ersättning ur trafikförsäkringen för fordonet.

Vid trafikskador är det vanligt förekommande att försäkringsbolagen ersätter den skadelidande dess ombudskostnader genom något som kallas det frivilliga åtagandet. Detta innebär att du som skadelidande kan ha rätt till ett juridiskt ombud som hjälper dig under skaderegleringen och ser till att du begär rätt ersättning för skadan och vars kostnad finansieras av försäkringsbolaget.

LEGIO har mångårig erfarenhet av att företräda klienter gentemot försäkringsbolag efter trafikolyckor som orsakat personskada både utom och inom rätta. Om du har frågor om trafikskador, kontakta LEGIO på telefonnummer 08-678 60 50.

Dela detta:

Skriv en kommentar