legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Att vara med bostadsrätt – ljud-och luktstörningar

 

Vad gäller egentligen när du bor i en bostadsrätt? Hur mycket får grannen störa med ljud? Och hur mycket får det lukta innan du som bostadsrättshavare har lagen på din sida och kan säga ifrån?

Hur mycket får grannen störa?

En bostadsrättshavare ska enligt 7 kapitlet 9 § bostadsrättslagen i samband med användandet av lägenheten, se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar. Paragrafen tar sikte på störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämrar grannskapets bostadsmiljö. Bostadsrättshavaren ska även iaktta allt som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Vid bedömningen av vilka störningar som måste accepteras får man söka stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar boende i ett flerfamiljshus ska behöva tåla. Störningarna får inte vara av den art att en boende inte kan leva på ett vanligt sätt i den miljön.

Ljudstörningar

Det finns ingen tydlig gräns angående vilken ljudnivå en föreningsmedlem skäligen bör tåla Detta beror på att uppfattningen av vad som är störande är ytterst subjektivt. Utgångspunkten är att en bostadsrättshavare ska behöva tåla relativt mycket.  NJA 1991 s. 574 rörde pianospel och är ett av få rättsfall som kan fungera som ledstjärna. I fallet ansåg Högsta domstolen att ljudstörningar som pågått under lång tid och var regelbundet återkommande var inom ramen för vad som bör tålas.

Ventilation och luktstörningar

Bostadsrättshavaren har ett huvudansvar för det inre underhållet i lägenheten. När det gäller underhållet av ledningar och ventilationskanaler, som är en del av byggnadens gemensamma utrymmen, svarar istället bostadsrättsföreningen enligt 7 kapitlet 12 § andra stycket Bostadsrättslagen. Ansvaret vilar alltid på föreningen förutsatt att föreningen har försett lägenheten med ledningen eller ventilationskanalen och att dessa tjänar fler än en lägenhet. Bestämmelserna om föreningens ansvar för ledningar och dylikt, är tvingande till bostadsrättshavarens fördel. Föreningen kan alltså inte lägga över underhållsskyldigheten på de enskilda bostadsrättshavarna, om det anses vara till de enskildas nackdel.

 

Du är alltid välkommen att kontakta LEGIO! Lättast når du oss på info@legio.se, eller 08-678 60 50. Du kan också höra av dig direkt till en av våra jurister:  Julia BrunsSara Djogic eller advokat Marie Mjöberg.

Dela detta:

Skriv en kommentar