legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

2016 – ett historisk år för (med)mänskligheten!

Sverige befinner sig i en historiskt exceptionell situation med den inströmning av flyktingar som sker från oroshärdar runt om i världen. Åsikterna i frågan är många, från uppfattningen att invandringen kommer att rasera Sveriges välfärd, till övertygelsen om att ekonomin är stark och att inflyttningen kan omvandlas till en resurs för landet på så sätt som tidigare har skett i historien. Oavsett vad man tycker så har frågan mobiliserat hela folket, och i princip alla man känner har tagit ställning. Det är en viktig fråga som engagerar, men viktigast är det att agera som individ.

En andel av de som söker sig till Sverige är barn utan föräldrar, barn som har flytt ett liv utan möjligheter till hoppet om en bättre framtid. Det är en desperat chansning, som ska ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas, vilket alla vinner på. De bästa förutsättningarna får de här barnen genom en snabb och tydlig väg in i det svenska samhället. I princip samtliga av barnen kommer från länder där erfarenheten av myndigheter är milt sagt usel. Så är det inte i Sverige. För att de här barnen ska komma upp på banan så erbjuder kommuner en god man. En god man, som även kan vara en kvinna för den delen, är en kontaktperson mellan myndigheter och det nyanlända barnet. Ett viktigt uppdrag med andra ord. Som jurist så är man väl skickad att hjälpa till i den här frågan, vilket vi avser att göra.

Legio kommer att låta anställda ta uppdrag som god man vilket de effektivt utför på arbetstid. För arbetet som god man/god kvinna så får man en månadslön från Överförmyndarnämnden. Uppdraget är personligt men då det utförs på arbetstid uppmuntras att nettoersättningen skänks till UNHCR. På så vis kan vi på mikronivå hjälpa till med situationen i Sverige, och även ge ett bidrag till situationen för de som är på plats och utsatta i krisernas epicentrum. För att sätta fungerande rutiner har en delägare ansökt om god manförordnande, men vi avser att ta ytterligare ett par uppdrag under de här förutsättningarna när vi väl har satt rutinerna. Något som vi även uppmuntrar andra advokatbyråer att göra, då vi som yrkesgrupp sitter på goda kunskaper som kan hjälpa de nyanlända barnen. Viktigast i den här rollen är dock vad vi kan göra för det enskilda barnet. Att skapa ett förtroende för myndigheter och ett bra samarbete med det allmänna, att lära ut de krav och förväntningar som myndigheter och samhället har i stort på den enskilde – men framförallt att öppna upp de många möjligheter som detta exceptionella land erbjuder.

Fortsättning följer…

Av Jens-Victor Palm

Advokat & delägare på LEGIO

Dela detta:

Skriv en kommentar