legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Bouppteckning

När en person avlider måste, i de allra flesta fall, en bouppteckning upprättas. Bouppteckningen består av en skriftlig handling som redovisar den avlidnes tillgångar och skulder. Denna handling utgör sedan underlaget för bodelning (som sker ifall den avlidne var gift eller hade en sambo som begärt bodelning) och för arvsskiftet. Till bouppteckningshandlingen bifogas ett eventuellt testamente.

Om Du, såsom närmast anhörig till den avlidne, är ansvarig för att en bouppteckning ska ske och vill ha juridisk hjälp och rådgivning så kan Du kontakta oss. Vi hjälper då till med att samla in underlag och information om den avlidnes tillgångar respektive skulder, samt med upprättandet av bouppteckningshandlingen. Genom att anlita en advokat för upprättandet av bouppteckningshandlingen förebygger Du eventuella arvstvister och andra känslomässiga konflikter inom anhörigkretsen. Vi håller först ett inledande möte då vi diskuterar ärendet och utreder vad som behöver göras. Om ärendet är komplicerat kan vi behöva träffas fler gånger, alternativt ha kontakt via telefon och e-post.

I samband med att Du kontaktar oss kan Du själv leta fram/inhämta relevant underlag, beträffande den avlidnes tillgångar och skulder.

LEGIO kan hjälpa till med att utreda vilka tillgångar respektive skulder den avlidne hade vid dödsfallet samt med värderingen av den avlidnes tillgångar. LEGIO kan även hjälpa till med att upprätta den skriftliga bouppteckningshandlingen, med att kontakta den avlidnes nära anhöriga med anledning av bouppteckningen samt med att lösa eventuella juridiska problem som kan uppstå.

Att låta upprätta en bouppteckning bekostas inte av rättsskydd eller rättshjälp, varför klienten själv måste bekosta upprättandet av handlingen. Kostnaden styrs helt och hållet av hur komplicerade förhållandena är i det enskilda ärendet. LEGIO debiterar per timme om inte annat är överenskommet med klienten. Vi håller klienten löpande uppdaterad om antalet nedlagda timmar i ärendet, om så önskas.

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →