legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Bodelningsförrättare

När två makar, eller sambor, separerar och inte kan komma överens om hur egendom ska fördelas mellan dem så kan någon av dem välja att ansöka hos tingsrätten om att rätten ska förordna en eller flera bodelningsförrättare.

När Du/Ni ansöker hos tingsrätten om att en bodelningsförrättare ska förordnas så kan Du välja att framföra att LEGIO ska utses till bodelningsförrättare. Vi kommer då att träffa Er och försöka få Er att komma överens om hur giftorättsgodset (er gemensamma egendom) ska fördelas mellan Er. Vårt mål är att Ni ska komma överens i godo och att en tvångsbodelning undviks. LEGIO kan hjälpa Er med att nå en överenskommelse om hur egendomen ska fördelas mellan Er och, i sista hand, om Ni inte kan nå en överenskommelse i godo, att fördela boet (egendomen) mellan Er. LEGIO hjälper även till med att utreda om Er respektive egendom utgör giftorättsgods (egendom som ska delas mellan Er enligt lag) eller om viss egendom är undantagen från delning (enskild egendom).

Bodelningsförrättarens arbete ersätts normalt inte av rättsskydd eller rättshjälp. I vissa fall kan tingsrätten besluta om en ersättningsgaranti, vilket innebär att staten bekostar fem timmar av bodelningsförrättarens arbete. I övrigt får makarna själva stå för halva kostnaden var, även om de bara är en av makarna som har ansökt hos tingsrätten om att en bodelningsförrättare ska utses. Bodelningsförrättare kan dock välja att fördela kostnaderna för det nedlagda arbetet på annat sätt, ifall den ene maken drar ut på ärendet i onödan eller om makarnas ekonomiska förhållanden ger orsak till en annan fördelning.

LEGIO debiterar normalt per timme och underrättar klienten löpande om antalet nedlagda timmar i ärendet, om så önskas av klienten.

Värt att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, d.v.s. när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värt att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →