legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Varför väljaLEGIO?

LEGIOS historia tar sin början 1993, då visionärerna Carl-Johan Vahlén och Christer Heidenborg bildar advokatfirma tillsammans. Firman blir en omedelbar succé tack vara grundarnas driftighet, kompletterande personligheter och annorlunda affärsidé. Den träffsäkra kombinationen av innovativ juridik, pedagogisk framställning och en unik personlig touch är än i dag kärnan i LEGIOs affärside och varumärke.

Sedan 2019 ägs firman av Jens-Victor Palm som tillsammans med LEGIO-familjen vidhåller LEGIOs strävan efter utveckling, dynamik och organisation. Efter drygt 28 år i branschen har företagsamhet lett till otaliga arbetstillfällen och flertalet generationer av färdigutbildade advokater. LEGIOs kunskap och traditioner har på så sätt överförts från generation till generation i mer än 20 år och så kommer det – i sann LEGIOANDA – att fortsätta i åtminstone 20 år till. 

Vad särskiljer LEGIO från andra advokatbyråer? LEGIO är onekligen en lite annorlunda advokatbyrå. Vi är opretentiösa och okonventionella i vårt arbetssätt och föredrar en informell arbetsmiljö framför strikta hierarkier. Vi har mycket hjärta i vårt arbete och engagerar oss i våra klienter. För att vinna framgång i en juridisk process krävs det dock mer än ett stort hjärta. Det krävs t.om. mer än kännedom till lagtext och paragrafer. Det krävs ”den hemliga ingrediens” som vi kallar för processfärdighet. Processfärdighet är förmågan att – med viss stabilitet över tid – vinna framgång inom och utom rätta. Denna förmåga uppnås endast genom förvärvat domstolsvana samt god kunskap i processföring, förhandlingsteknik, pedagogik och retorik. Alla LEGIOS advokater har utmärkta processfärdigheter, vilket är 1) nyckeln till våra rättsliga framgångar, 2) det absolut viktigaste skälet till att Du bör välja just oss!

 • Högt i tak

  LEGIO skall vara en trygg plats för såväl klienter som anställda. Trots våra nya, moderna lokaler får vi ofta höra att vårt kontor känns ombonat och hemtrevligt. Vår ambition är att Ditt besök på LEGIO skall vara en positiv upplevelse och vår vänliga personal gör sitt för att Du ska känna Dig välkommen. Här finns det inga strikta krav på formalitet utan Du behöver endast vara Dig själv. På LEGIO finns det inga ”dumma frågor” utan vi uppmanar våra klienter att fråga tills de fått tydlig och tillräcklig information.

 • Expertis utan prestige

  Vårt främsta mål är att erbjuda högkvalitativa tjänster, skräddarsydda för den enskilda klientens behov. För att hjälpa våra klienter optimalt krävs en hög grad av juridisk expertis, ömsesidigt förtroende och ett gott samarbete. Onödig prestige stjälper i dessa avseende, varför vi kort sagt strävar efter att vara en ”opretentiös” advokatfirma. Vi som arbetar här är helt vanliga människor med talang för juridisk problemlösning och stor hjälparanda. De sanna hjältarna, vår inspiration och drivkraft är våra klienter! LEGIO är en lite annorlunda advokatbyrå med ett mycket stort hjärta!

 • En HUMANjuridisk byrå

  LEGIOS fantastiska personal är – förutom firmans främsta resurs – kärnan i framtidens LEGIO. Det är därför angeläget att vi arbetar på ett sätt som är hållbart på lång sikt. Detta innebär att vi gör kontinuerliga satsningar inom områdena arbetsmiljö och kommunikation. Målet är en advokatfirma med goda arbetsvillkor, medbestämmanderätt och stort ansvar hos den enskilda medarbetaren. Detta i syfta att bevara en hög servicenivå, till gagn för alla!

 • "Oavsett hur många års erfarenhet man har, är det svårt att bedöma ett ärende i förhand. Enligt min erfarenhet kan det tillsynes enklaste ärendet bli ytterst komplext över natten!"

  -LEGIO

 • "LEGIO:s klientservice är ett alternativ till den vanliga servicebegreppet (Nespresso + snittblommor = god service). Kort sammanfattat handlar det om att höja servicenivån på LEGIO mot bakgrund av våra klienters upplevelser."  

  -LEGIO

 • "Enligt min åsikt är lojalitet mellan ombud och klient av största vikt. En god relation är en förutsättning för ett långvarigt samarbete, vilket i synnerhet klienten gynnas av på sikt. Därför lägger jag alltid stor vikt vid att knyta an till mina klienter."

  -LEGIO

 • "Det finns inget egenvärde i att stämma motparten. En domstolsprocess kan t.o.m. förvärra en redan konfliktfylld situation. Man bör därför alltid försöka komma överens utan att engagera domstolen."

  -LEGIO

 • "Eftersom många är oroliga för det första mötet är det viktigt att jag är lugn och har gott om tid. Oftast räcker det med tydlig och tillräcklig information för att klienten ska känna sig trygg."

  -LEGIO

 • "Som advokat är det min skyldighet att tillvarata klientens intressen i alla lägen. Ibland måste man åberopa sin juridiska expertis för att hindra klientens felaktiga beslut och agerande. "Du är expert på sakfrågorna men jag på juridiken, varför.....". Det brukar inte bara fungera utan t.o.m. leda till ett ökat förtroende hos klienten!"

  -LEGIO