legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Vill du också jobba här?Jobb- och praktikannonser.

Advokat inriktad på familjerätt och dispositiva tvistemål

Är Du en affärsmässig advokat med intresse i affärsutveckling och ledarskap som vill göra skillnad för klienten så väl som för medarbetare på LEGIO?

LEGIOs affärsvision är att aktivt driva rättsutvecklingen framåt vilket genomsyrar hela verksamheten. För att uppnå denna vision strävar vi efter att i alla lägen leverera en hög och jämn kvalité i våra juridiska tjänster, till varje klient och i varje situation. För att Du ska nå Din fulla potential som advokat på LEGIO får Du redan från början ansvar, vägledning och utvecklingsmöjligheter. På det sättet ges LEGIO förutsättningar att uppfylla vår affärsvision och Du som medarbetare får möjligheten att utvecklas som jurist på ett, för advokatbranschen, kanske ovanligt sätt. I dagsläget består LEGIO av 12 medarbetare och verksamheten genomsyras av en stark teamkänsla, prestigelöshet och målfokus.

Till teamet på LEGIO söker vi nu en affärsmässig advokat med stort engagemang och driv i att vara med att utveckla LEGIO. I rollen finns stor möjlighet och förväntan i att vara delaktig i LEGIOs fortsatta utveckling både vad gäller juridisk handläggning och ledarskap. I rollen kommer det att finnas ett personal- och resultatansvar, och som följd av detta finns en tydlig väg mot delägarskap.

Som advokat på LEGIO kommer du få ett brett affärsmässigt ansvar och engagemang:

 • Rådgivare till klienter
 • Biträda klienter i rättsliga processer
 • Självständigt föra mål
 • Supportera, stötta och vägleda mer juniora kollegor
 • Stor delaktighet i att utveckla LEGIO affärsmässigt
 • Resultatansvar

För att trivas på LEGIO är Du samarbetsorienterad och motiveras av att göra skillnad. Vi tror att Du är strukturerad med ett gott öga för detaljer samt skicklig på att kombinera medarbetar-, klient- och affärsfokus. Du har erfarenhet av att självständigt föra mål i allmän domstol och för förvaltningsrätten. Du brinner för Din nisch och för att dela med Dig av Din kunskap. Vidare är Du starkt professionell och affärsmässig samt vill vara en aktiv och drivande del i bolagets fortsatta resa.

Välkommen med Din ansökan! I denna rekrytering samarbetar LEGIO med Novare Search & Selection. För att söka tjänsten klicka här. Urval sker löpande och vi ser gärna Din ansökan så snart som möjligt.

För mer information är Du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Susanna Wennersten, susanna.wennersten@novare.se eller Cecilia Wilander, cecilia.wilander@novare.se.

Vänligen notera att vi ej tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR.

 

 

Tio veckors praktik under hösten 2021

LEGIO är i dagsläget en av de äldsta och största processbyråerna i Sverige. Vi besitter en unik kompetens och erfarenhet som ger klienten ett avgörande övertag i sina ärenden. Vårt team av handplockade advokater och jurister har dessutom spetskompetens inom flertalet rättsområden. LEGIO kan således bistå med en hel repertoar av juridiska tjänster. Byrån är främst verksam inom skadeståndsrätt, familjerätt och åtar sig även uppdrag som offentligt biträde inom bl.a. asyl och LVU.

LEGIO söker nu Dig, som är i slutet av studierna och har fallenhet för våra verksamhetsområden, för praktik under tio veckors tid inom ramen för juristutbildningen. Vi erbjuder sammanlagt två praktikplatser under höstterminen 2021. Målsättningen med praktiken är att Du ska kunna delta i det löpande arbetet vid byrån och biträda firmans jurister inom ovan angivna rättsområden.

Då vi vid nyrekrytering och tillsättande av vikariat i första hand vänder oss till examinerade praktikanter ser vi gärna studenter med genuint intresse för nämnda rättsområden.

Vi erbjuder praktikperiod med start i augusti alternativt i oktober 2021. Ansökningar mottages och genomgås löpande. Vänligen skicka Din ansökan inklusive cv, betyg och referenser till info@legio.se alternativt per post till adressen nedan. Ange vilken praktikperiod Du är intresserad av.

 

LEGIO Advokatfirma AB
Att: Terese Sundström
Drottninggatan 94
111 36 STOCKHOLM

 • Frihet under ansvar

  Som anställd på LEGIO kan Du i vis mån påverka Din arbetssituation. Detta förutsatt att Du når Dina mål, kan arbeta självständigt och ta ansvar för Dina resultat och prestationer! Flexibilitet kan bl a uppnås avseende NÄR, VAR & HUR Du arbetar:

  NÄR fungerar Du som bäst? Vill Du komma in tidigt och gå tidigt eller tvärtom komma och gå sent?

  VAR är Du mest effektiv?  Vill Du jobba hemifrån? Eller i konferenslokalen?

  HUR ser Din optimala arbetssituation ut? Arbetar Du bäst i team/själv? Enligt instruktioner? Självständigt?

 • Högt till tak

  Vi strävar efter ett öppet och nyfiket inlärningsklimat, där allas tanker, idéer och resurser kommer till använding på bäst möjliga sättet. På LEGIO är det allmänt accepterat att man med fördel kan utbyta erfarenheter på tvären av hierakin, mellan olika avdelning osv. Vi ser alla anställda som jämbördiga aktörer och försöker lämna alla prestigefrågor vid dörren.

  °Reflekterande dialog” (som beskrivit ovan) är en viktig del av juristernas yrkesbildning och tillsammans med praktisk träning och teoretisk fortbildning konstituerar de LEGIOS juristutbildning. På så sätt utbildar vi framtidens advokater med trygghet, tradition och yrkesskicklighet!

 • Work, play & rest hard!

  Under vissa perioder av året är LEGIOS arbetsbelastning så stor att alla måste bidra med sitt yttersta. Så länge den intensiva arbetsinsatsen inte pågår vecka efter vecka räcker det ofta med efterföljande vila- och återhämtningsperiod för att komma i balans igen. På LEGIO får de anställda således ett antal extra lediga dagar strategisk placerat på klämdagar osv. Detta innebär i praktiken att man på LEGIO har sex veckor + två dagars semester (istället för de normala fem).

  På LEGIO har vi utvidgat denna teori lite. Vi anser att vila och återhämtning i sig inte är tillräckligt, varför man även behöver “leka” mycket för att behålla gnistan och glädjan i arbetet. Därför anordnar vi årligen ett antal traditionsbundna fester och utflykter, ett utlandsuppehåll för hela personalen och så firar vi för övrigt gärna ALLA LEGIOS framgångar.