legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Välkommen till

LEGIO - En human advokatbyrå

Vad är LEGIO?

LEGIO är en human advokatbyrå i Stockholm som bemöter våra klienter på deras villkor. Inte tvärtom.

Vi vill vara en röst och en advokatbyrå som tillgängliggör juridiken så att våra klienter och allmänheten förstår. Dels för att skapa en trygg process för våra klienter och dels för att inkludera fler i vad som sker inom rättsväsendet.

 

Vad betyder LEGIO?

Precis som mycket annat finner vi ordet legio (Latin) rikt på synonymer. Det latinska ordet legio förknippas med synonymer så som utvald och till för alla.

LEGIO Advokatfirma består av ett flertal medarbetare redo att ge Dig den bästa juridiska kompetensen i de allra mest vardagliga situationerna. Vi möter dig med bred erfarenhet, ödmjukhet och medkänsla. Som utvald av Dig finns LEGIO Advokatfirma där när Du berikas med ett tillskott i familjen, när förhållandet övergår till samboskap och vidare till äktenskap, när Du öppnar eget företag, om Du drabbas av skada eller av anhörigs frånfälle. Ditt ärende kan vara stort och det kan vara litet, behovet av juridiskt biträde är det vi värnar om och särbehandlar inte ett större ärende framför ett mindre. LEGIO Advokatfirma är en human advokatbyrå, inte ett efternamn. LEGIO Advokatfirma är ett vi. Vi är legio.

 

Vår vision?

LEGIO ska vara en del av rättsutvecklingen och producera juridiska tjänster med en sådan hög klientnöjdhet att människor aktivt väljer LEGIO när de söker juridiskt ombud.

Vår utgångspunkt för de tjänster vi erbjuder är att vi själva skulle ha varit hundraprocentigt nöjda om vi anlitat LEGIO.

 

Vad gör LEGIO?

Vi erbjuder en bred portfölj av juridiska tjänster och utgår alltid från att hitta den smartaste lösningen genom en trygg och nära process tillsammans med någon av våra kunniga advokater och jurister. Klientnöjdhet är vår ledstjärna.

Vi är ett team av experter som alla brinner för att göra skillnad för våra klienter. Tillsammans har vi vunnit framgång i ett antal mål i Högsta domstolen. Vi ser varje fall ur våra klienters ögon och gör vårt arbete med full transparens. Vårt mål är att du som klient ska vara nöjd med slutresultatet, oavsett utgången i ditt mål.

 

Varför LEGIO?

LEGIO drivs av att utveckla det svenska rättsväsendet för att skapa ett system som förstår och förstås av sin omvärld.

Utifrån vår kunskap och insyn i tvister och brottmål är det ett självklart extra steg som kan stärka vårt rättsväsende. Det har vi gjort genom att exempelvis testa ett antal mål i Högsta domstolen.

Digitaliseringen lägger grunden för nya former av brott som vårt nuvarande rättssystem inte är helt rustat för, vilket kräver att vi utvecklar juridiken.

Advokatyrket måste omdefinieras till en roll med ett holistiskt hållbarhetstänk. Om vi tar bort prestigen och istället utgår från att långsiktigt utveckla rättsväsendet, byrån och våra medarbetare, kan vi både få individer och rättsväsendet att växa. Slit och släng-mentaliteten inom vår bransch känns oerhört passé.

Vi arbetar med att utveckla en arbetsplats där våra medarbetare kan växa på jobbet och får möjlighet att även ha ett liv utanför jobbet. Denna balans gör att vi alla kan ge kvalité när vi väl sitter med våra klienters fall där varje minut är viktig.

Vi har skapat en stark teamkultur där transparens och samarbete har gjort att vi arbetar effektivare och smartare. I dessa team ingår skarpa personer från olika bakgrunder som alla vill göra skillnad för människor. I ett sådant arbete finns inte utrymme för stora egon, hierarki eller prestige. Vi är där för att hjälpa våra klienter. Det är inte svårare än så.
LEGIO vill göra juridik tillgänglig för alla eftersom juridiken idag inte är lättillgänglig för alla i samhället. LEGIO vill vara en röst och en advokatfirma i Stockholm som tillgängliggör juridiken så att våra klienter och allmänheten förstår innebörden. Dels för att skapa en trygg process för våra klienter och dels för att inkludera fler i vad som sker inom rättsväsendet.

Vi arbetar mycket med att bemöta våra klienter på våra klienters villkor. Ofta kommer våra klienter när de befinner sig i en livskris eller går igenom något oerhört jobbigt. Vår främsta roll jämte juridiken är då att skapa trygghet och lugn. Det är därför viktigt att vi pratar med våra klienter utifrån den situation de befinner sig i. Att slänga sig med juridiska facktermer på latin blir i det läget bara ansvarslöst och respektlöst.

 • "Eftersom många är oroliga för det första mötet är det viktigt att jag är lugn och har gott om tid. Oftast räcker det med tydlig och tillräcklig information för att klienten ska känna sig trygg."

  -LEGIO

 • "LEGIO:s klientservice är ett alternativ till den vanliga servicebegreppet (Nespresso + snittblommor = god service). Kort sammanfattat handlar det om att höja servicenivån på LEGIO mot bakgrund av våra klienters upplevelser."  

  -LEGIO

 • "Oavsett hur många års erfarenhet man har, är det svårt att bedöma ett ärende i förhand. Enligt min erfarenhet kan det tillsynes enklaste ärendet bli ytterst komplext över natten!"

  -LEGIO

 • "Enligt min åsikt är lojalitet mellan ombud och klient av största vikt. En god relation är en förutsättning för ett långvarigt samarbete, vilket i synnerhet klienten gynnas av på sikt. Därför lägger jag alltid stor vikt vid att knyta an till mina klienter."

  -LEGIO

 • "Det finns inget egenvärde i att stämma motparten. En domstolsprocess kan t.o.m. förvärra en redan konfliktfylld situation. Man bör därför alltid försöka komma överens utan att engagera domstolen."

  -LEGIO

 • "Som advokat är det min skyldighet att tillvarata klientens intressen i alla lägen. Ibland måste man åberopa sin juridiska expertis för att hindra klientens felaktiga beslut och agerande. "Du är expert på sakfrågorna men jag på juridiken, varför.....". Det brukar inte bara fungera utan t.o.m. leda till ett ökat förtroende hos klienten!"

  -LEGIO