legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Carl-Johan Kaj Vahlén

Senior Advisor

Namn: Carl-Johan Kaj Vahlén

Åtar sig uppdrag inom:  skadeståndsärenden, person- och sakskador, borgen och felbehandlingar. Både prövningar i domstolar och nämnder.

Arbetar huvudsakligen med civilprocesser. Har bl.a. handlagt ett flertal ärenden vid Högsta domstolen varav ett i Finland.

Bakgrund: Jur.kand. 1979, notarie vid Västerviks tingsrätt, biträdande jurist på Juristhuset med bl.a. tjänstgöring i Los Angeles (USA) och biträdande jurist vid advokatfirman Thörnhammar.

Grundade LEGIO Advokatfirma för drygt 30 år sedan, numera Senior Advisor.

Kontakta Carl-Johan Kaj Vahlén:
E-post: cjv@legio.se
Växel: 08-678 60 50