legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Anna Lelli, f.d. Hellström

Biträdande jurist (föräldraledig)

Namn: Anna Lelli, f.d. Hellström

Åtar sig uppdrag inom: Brottmål (målsägandebiträde och särskild företrädare för barn), tvångsmål (LVU, LVM, LPT och LRV), migrationsrätt, familjerätt (vårdnad, boende och umgänge), tvistelösning, skadeståndsrätt och försäkringsrätt.

Bakgrund: Juristexamen Uppsala Universitet 2017.

Beredningsjurist Västerorts Åklagarkammare 2017-2018.

Förvaltningsrättsnotarie 2018-2020.

Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2020.