legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Camilla Högye

Biträdande jurist

Namn: Camilla Högye

Befattning: Biträdande jurist

Åtar sig uppdrag inom: Familjerätt (vårdnad, boende och umgänge), brottmål (målsägandebiträde och särskild företrädare för barn), tvångsmål (LVU, LVM, LPT och LRV), utlänningsrätt, skadeståndsrätt och försäkringsrätt.

Bakgrund: Juristexamen Stockholms universitet 2020.

Anställd på en humanjuridisk advokatbyrå med inriktning mot familjerätt 2020–2021

Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan augusti 2021.

 

Kontakta Camilla:

E-post: cah@legio.se
Växel: 08-678 60 50
Direkt: 072-398 70 12

För mer information eller rådgivning; välkommen att kontakta Camilla.