legio-logo          
version 2018

Vill du ocksåJobba här?

Tyvärr framställs advokatbranschen och vi yrkesverksamma advokater ofta som karikerade, konservativa och känslokalla. Motsvarande framställs advokatbyråer missvisande som sterila laboratorier ämnat att producera konforma anställda. I jämförelse med denna nidbild framstår LEGIO som en nästan familjär arbetsplats och en advokatbyrå med mycket stort hjärta.

Vi ser det som en prioriterat målsättning att alla på LEGIO ska trivas med sina arbetsuppgifter, kollegor och klienter. Vår grundtes är att medarbetare med hög arbetstrivsel är mer engagerade, ger bättre service och uppnår bättre resultat – till gang och glädje för såväl arbetsgivare, arbetstagare och klienter. Vi förväntar oss att våra anställda ska ge ”det lilla extra”, varför vi självklart gör detsamma!

Genom vårt kontinuerliga utvecklingsarbete säkerställer vi LEGIOS attraktivitet som arbetsplats och bevarar den öppenhet och ”prestigelöshet” som blivit kännetecknade för vår verksamhet. Vi vill ha högt till tak och ser det som en viktig del av juristernas bildning och utbildning i yrket att det alltid finns någon senioranställd att fråga till råds! På LEGIO bygger vi framtidens advokater med trygghet, tradition och yrkesskicklighet!

 • Frihet under ansvar

  Som anställd på LEGIO kan Du i vis mån påverka Din arbetssituation. Detta förutsatt att Du når Dina mål, kan arbeta självständigt och ta ansvar för Dina resultat och prestationer! Flexibilitet kan bl a uppnås avseende NÄR, VAR & HUR Du arbetar:

  NÄR fungerar Du som bäst? Vill Du komma in tidigt och gå tidigt eller tvärtom komma och gå sent?

  VAR är Du mest effektiv?  Vill Du jobba hemifrån? Eller i konferenslokalen?

  HUR ser Din optimala arbetssituation ut? Arbetar Du bäst i team/själv? Enligt instruktioner? Självständigt?

 • Högt till tak

  Vi strävar efter ett öppet och nyfiket inlärningsklimat, där allas tanker, idéer och resurser kommer till använding på bäst möjliga sättet. På LEGIO är det allmänt accepterat att man med fördel kan utbyta erfarenheter på tvären av hierakin, mellan olika avdelning osv. Vi ser alla anställda som jämbördiga aktörer och försöker lämna alla prestigefrågor vid dörren.

  °Reflekterande dialog” (som beskrivit ovan) är en viktig del av juristernas yrkesbildning och tillsammans med praktisk träning och teoretisk fortbildning konstituerar de LEGIOS juristutbildning. På så sätt utbildar vi framtidens advokater med trygghet, tradition och yrkesskicklighet!

 • Work, play & rest hard!

  Under vissa perioder av året är LEGIOS arbetsbelastning så stor att alla måste bidra med sitt yttersta. Så länge den intensiva arbetsinsatsen inte pågår vecka efter vecka räcker det ofta med efterföljande vila- och återhämtningsperiod för att komma i balans igen. På LEGIO får de anställda således ett antal extra lediga dagar strategisk placerat på klämdagar osv. Detta innebär i praktiken att man på LEGIO har sex veckor + två dagars semester (istället för de normala fem).

  På LEGIO har vi utvidgat denna teori lite. Vi anser att vila och återhämtning i sig inte är tillräckligt, varför man även behöver ”leka” mycket för att behålla gnistan och glädjan i arbetet. Därför anordnar vi årligen ett antal traditionsbundna fester och utflykter, ett utlandsuppehåll för hela personalen och så firar vi för övrigt gärna ALLA LEGIOS framgångar.