legio-logo          
version 2016

Välkommen till LEGIO - så som vi själva vill ha det

Vi ägare driver LEGIO med utgångspunkt från oss själva. Det innebär att LEGIO erbjuder advokattjänster som motsvarar de högt ställda krav på juridiska tjänster som vi skulle ha om vi vore klienter och är en arbetsplats där vi skulle vilja vara anställda. Mer komplicerat än så är det inte.

Vi värdesätter också att arbetet är meningsfullt för oss och faktiskt gör skillnad. Vårt mål är att kvalitén på den juridik vi levererar ska vara så hög att människor aktivt söker sig till LEGIO vid behov av juridiska råd. Sedan byråns grundande 1992 har vi drivit fyra mål med framgång i Högsta domstolen. Detta är vi stolta över och vi anser att det är viktigt som praktiserande advokater att driva rättsutvecklingen framåt och att aktivt vara en del av detta.

Vi menar också att livet inte enbart ska bestå av arbete varför vi undviker att vi eller vår personal arbetar 80 timmar var per vecka. Den enkla anledningen till detta är att kvalitén på den juridiska tjänsten försämras med en utarbetad jurist bakom spakarna. På samma sätt som man undviker att anlita en matt och utpumpad kirurg om man ska opereras så anser vi att den jurist som hanterar Ditt ärende inte ska vara körd i botten.

Du som kontaktar oss är sannolikt i konflikt med någon, eller önskar undvika en framtida konflikt, och i behov av juridisk vägledning. Vår utgångspunkt är att vi för ärendet framåt på ett sätt som gör att konflikten kan läggas bakom Dig eller att den inte uppstår. Tvisten ska inte styra Ditt liv och de pengar Du lägger ner ska användas på bästa möjliga sätt. Att driva en juridisk process kostar pengar men vi anser att möjligheten inte ska göras otillgänglig genom för höga timtaxor. Vi kommer därför aldrig att debitera Dig fem tusen kronor per timme då sådana nivåer riskerar att frånta den stora majoriteten av oss möjligheten att anlita en specialiserad advokat, och så ska det inte vara tycker vi. Välkommen att kontakta oss på LEGIO så kan vi se på vilket sätt vi kan hjälpa Dig.

14Jurister (varav 7 advokater)

+20År i branschen

+5.000Avslutade ärenden

Varför välja LEGIO?

– För att LEGIO har…

– ett stort repertoar av juridiska tjänster? 

– spetskompetens inom flertalet rättsområden? 

– vana att företräda privatpersoner såväl som företag?

– stor erfarenhet av framgångsrik processföring i domstol?   

– särskild expertis av tvistemålslösning inom och utom rätta?

– och dessutom ett brinnande engagemang för sina klienter?

 

DEN ENDA JURIDISKA LÖSNINGEN DU BEHÖVER NU OCH PÅ SIKT! 

 

Jobba på LEGIO?

Vi letar ALLTID efter nya talanger! LEGIO expanderar och anställer fortlöpande så Du är alltid varmt välkommen med Din ansökning!

Vill Du vara en del av vårt fantastiska team? Nästa generations processadvokater? Framtidens LEGIO?

Skicka Din ansökning till info@legio.se så sparar vi den tills vi anställer igen! Håll även utkik efter lediga tjänster/uppslag här på hemsidan!

 • Eftersom många är oroliga för det första mötet är det viktigt att jag är lugn och har gott om tid. Oftast räcker det med tydlig och tillräcklig information för att klienten ska känna sig trygg.

  -Advokat Emelie Righammar

 • LEGIOS KLIENTSERVICE är ett alternativ till den vanliga servicebegreppet (Nespresso + snittblommor = god service). Kort sammanfattat handlar det om att höja servicenivån på LEGIO mot bakgrund av våra klienters upplevelser.  

  -Carl Johan Vahlen

 • Som advokat är det min skyldighet att tillvarata klientens intressen i alla lägen. Ibland måste man åberopa sin juridiska expertis för att hindra klientens felaktiga beslut och agerande. "Du är expert på sakfrågorna men jag på juridiken, varför.....". Det brukar inte bara fungera utan t.o.m. leda till ett ökat förtroende hos klienten! Advokat Emelie Righammar 

  -Advokat Emelie Righammer

 • Oavsett hur många års erfarenhet man har, är det svårt att bedöma ett ärende i förhand. Enligt min erfarenhet kan det tillsynes enklaste ärendet bli ytterst komplext över natten!

  -Advokat Christer Heidenborg

 • Det finns inget egenvärde i att stämma motparten. En domstolsprocess kan t.o.m. förvärra en redan konfliktfylld situation. Man bör därför alltid försöka komma överens utan att engagera domstolen.

  -Advokat Christer Heidenborg

 • Enligt min åsikt är lojalitet mellan ombud och klient av största vikt. En god relation är en förutsättning för ett långvarigt samarbete, vilket i synnerhet klienten gynnas av på sikt. Därför lägger jag alltid stor vikt vid att knyta an till mina klienter.

  -Marcus Jonsson

Vad vill du ha hjälp med?

Hitta rätt