legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Välkommen till LEGIO - En human advokatbyrå

Vi ägare driver LEGIO advokatfirma med utgångspunkt från oss själva. Det innebär att LEGIO erbjuder advokattjänster som motsvarar de högt ställda krav på juridiska tjänster som vi skulle ha om vi vore klienter och strävar efter att vara en arbetsplats där vi själva skulle vilja vara anställda. Mer komplicerat än så är det inte.

Vi värdesätter också att arbetet är meningsfullt för oss och faktiskt gör skillnad. Vårt mål är att kvalitén på den juridik vi levererar ska vara så hög att människor aktivt söker sig till LEGIO vid behov av juridiska råd. Sedan byråns grundande 1993 har vi drivit fyra mål med framgång i Högsta domstolen. Detta är vi stolta över och vi anser att det är viktigt som praktiserande advokater att driva rättsutvecklingen framåt och att aktivt vara en del av detta.

Vi menar också att livet inte enbart ska bestå av arbete varför vi undviker att vi eller vår personal arbetar 80 timmar var per vecka. Den enkla anledningen till detta är att kvalitén på den juridiska tjänsten försämras med en utarbetad jurist bakom spakarna. På samma sätt som man undviker att anlita en matt och utpumpad kirurg om man ska opereras så anser vi att den jurist som hanterar Ditt ärende inte ska vara körd i botten.

Du som kontaktar oss är sannolikt i konflikt med någon, eller önskar undvika en framtida konflikt, och i behov av juridisk vägledning. Vår utgångspunkt är att vi för ärendet framåt på ett sätt som gör att konflikten kan läggas bakom Dig eller att den inte uppstår. Tvisten ska inte styra Ditt liv och de pengar Du lägger ner ska användas på bästa möjliga sätt. Att driva en juridisk process kostar pengar men vi anser att möjligheten inte ska göras otillgänglig genom för höga timtaxor.

 

Varför välja LEGIO?

För att LEGIO har…

– ett stort repertoar av juridiska tjänster

– spetskompetens inom flertalet rättsområden

– vana att företräda privatpersoner såväl som företag

– stor erfarenhet av framgångsrik processföring i domstol

– särskild expertis av tvistemålslösning inom och utom rätta

– och dessutom ett brinnande engagemang för sina klienter

 

Välkommen att kontakta oss på LEGIO så kan vi se på vilket sätt vi kan hjälpa Dig.

 

 • "Eftersom många är oroliga för det första mötet är det viktigt att jag är lugn och har gott om tid. Oftast räcker det med tydlig och tillräcklig information för att klienten ska känna sig trygg."

  -LEGIO

 • "LEGIO:s klientservice är ett alternativ till den vanliga servicebegreppet (Nespresso + snittblommor = god service). Kort sammanfattat handlar det om att höja servicenivån på LEGIO mot bakgrund av våra klienters upplevelser."  

  -LEGIO

 • "Oavsett hur många års erfarenhet man har, är det svårt att bedöma ett ärende i förhand. Enligt min erfarenhet kan det tillsynes enklaste ärendet bli ytterst komplext över natten!"

  -LEGIO

 • "Enligt min åsikt är lojalitet mellan ombud och klient av största vikt. En god relation är en förutsättning för ett långvarigt samarbete, vilket i synnerhet klienten gynnas av på sikt. Därför lägger jag alltid stor vikt vid att knyta an till mina klienter."

  -LEGIO

 • "Det finns inget egenvärde i att stämma motparten. En domstolsprocess kan t.o.m. förvärra en redan konfliktfylld situation. Man bör därför alltid försöka komma överens utan att engagera domstolen."

  -LEGIO

 • "Som advokat är det min skyldighet att tillvarata klientens intressen i alla lägen. Ibland måste man åberopa sin juridiska expertis för att hindra klientens felaktiga beslut och agerande. "Du är expert på sakfrågorna men jag på juridiken, varför.....". Det brukar inte bara fungera utan t.o.m. leda till ett ökat förtroende hos klienten!"

  -LEGIO