legio-logo          
version 2016

Möt familjenLEGIO

LEGIOS historia tar sin början 1993, då visionärerna Carl Johan Vahlen och Christer Heidelberg bildar advokatfirma tillsammans. Firman blir en omedelbar succé tack vara grundarnas driftighet, kompletterande personligheter och annorlunda affärsidé. Den träffsäkra kombinationen av innovativ juridik, pedagogisk framställning och en unik personlig touch är än i dag kärnan i LEGIOS affärside och varumärke.

Advokatfirmans utveckling, dynamik och organisation för tankarna till ett modernt familjeföretag med två karismatiska ”patriarker”. Familjen LEGIO består i dagsläget av 16 heltidsanställda, varav sju är advokater och sju biträdande jurister. Grundarna – Carl Johan och Christer – är såväl huvudägare som ledande gestalter i den dagliga verksamheten. Efter drygt 22 år i branschen har deras företagsamhet lett till otaliga arbetstillfällen och tre generationer av färdigutbildade advokater. Förnärvarande utbildas fjärde generationen anställda. Således har LEGIOS kunskap och traditioner överförts från generation till generation i mer än 20 år och så kommer det – i sann LEGIOANDA – att fortsätta i åtminstone 20 år till. 

Vad särskiljer LEGIO från andra advokatbyråerbyråer? LEGIO är onekligen en lite annorlunda advokatbyrå. Vi är opretentiösa och okonventionella i vårt arbetssätt och föredrar en informell arbetsmiljö framför strikta hierarkier. Vi har mycket hjärta i vårt arbete och engagerar oss i våra klienter. För att vinna framgång i en juridisk process krävs det dock mer än ett stort hjärta. Det krävs t.om. mer än kännedom till lagtext och paragrafer. Det krävs ”den hemliga ingrediens” som vi kallar för processfärdighet. Processfärdighet är förmågan att – med viss stabilitet över tid – vinna framgång inom och utom rätta. Denna förmåga uppnås endast genom förvärvat domstolsvana samt god kunskap i processföring, förhandlingsteknik, pedagogik och retorik. Alla LEGIOS advokater har utmärkta processfärdigheter, vilket är 1) nyckeln till våra rättsliga framgångar, 2) det absolut viktigaste skälet till att Du bör välja just oss!

 • Högt i tak

  LEGIO skall vara en trygg plats för såväl klienter som anställda. Trots våra nya, moderna lokaler får vi ofta höra att vårt kontor känns ombonat och hemtrevligt. Vår ambition är att Ditt besök på LEGIO skall vara en positiv upplevelse och vår vänliga personal gör sitt för att Du ska känna Dig välkommen. Här finns det inga strikta krav på formalitet utan Du behöver endast vara Dig själv. På LEGIO finns det inga ”dumma frågor” utan vi uppmanar våra klienter att fråga tills de fått tydlig och tillräcklig information.

 • Expertis utan prestige

  Vårt främsta mål är att erbjuda högkvalitativa tjänster, skräddarsydda för den enskilda klientens behov. För att hjälpa våra klienter optimalt krävs en hög grad av juridisk expertis, ömsesidigt förtroende och ett gott samarbete. Onödig prestige stjälper i dessa avseende, varför vi kort sagt strävar efter att vara en ”opretentiös” advokatfirma. Vi som arbetar här är helt vanliga människor med talang för juridisk problemlösning och stor hjälparanda. De sanna hjältarna, vår inspiration och drivkraft är våra klienter! LEGIO är en lite annorlunda advokatbyrå med ett mycket stort hjärta!

 • En HUMANjuridisk byrå

  LEGIOS fantastiska personal är – förutom firmans främsta resurs – kärnan i framtidens LEGIO. Det är därför angeläget att vi arbetar på ett sätt som är hållbart på lång sikt. Detta innebär att vi gör kontinuerliga satsningar inom områdena arbetsmiljö och kommunikation. Målet är en advokatfirma med goda arbetsvillkor, medbestämmanderätt och stort ansvar hos den enskilda medarbetaren. Detta i syfta att bevara en hög servicenivå, till gagn för alla!

LEGIOS Historia

 • Det var en gång…

  … två unga herrar som levde och verkade i hufvudstaden Stockholm. Ynglingarna var såväl väluppfostrade som vältaliga och hade både ambitioner och examina i vadsäcken. Än så länga var de omedvetna om varandras existens men ödet ville det annorlunda. En sensommarkväll korsades således deras vägar på ett lokalt etablissemang och ett första ödesdigert samtal tog vid. Det sägs att orden flöt lika lätt som en vårflod och våra hjältars hjärtan fylldes av glädje då de hade funnit en sann själsfrände. Upprymde av ett  gemensamt intresse för byggnadsvård blev natten till morgon utan att de märkte av det. Avskedsstunden närmade sig obönhörligt och de två nyfunna vänner drabbades av en subtil ångest för den annalkande separationen. Det var då det magiska ögonblicket inträffade… 

   

 • Hjälte 1: ”Vilken är då Eder yrkesgärning, om Ni ursäkter nyfikenheten? Själv är jag jurist”.

  Hjälte 2: ”Då har vi exakt samma profession, Du och jag”.

  Hjälte 1& 2 samtidigt: ”Ska vi slå ihop våra ambitioner”?  

  På detta viset förenades två främlingars öden en sommarnatt för länge sedan och ett nytt äventyr tog sin början! 

   

   

 • Vad hände sedan?

  Sagt och gjort!

  I 1993 bildar Carl Johan Vahlen och Christer Heidenborg advokatfirman LEGIO.

  Firman blir en succé och växer kontinuerligt med ungefär en medarbetare per år. Ur den första ”kullen” anställda finns flera kvar på LEGIO. Numera advokater och delägare konstituerar de tillsammans med grundarna LEGIOS kärnkompetens och ledningsgrupp.

  LEGIO sysselsätter 18 heltidsanställda, varav åtta är advokater och ytterligare åtta biträdande jurister.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Advokat & delägare Mattias Novak

  Bland de första anställda fanns Mattias Novak. Advokat & delägaren på LEGIO advokatfirma har Mattias inriktat sig på företagsjuridik, entreprenadrätt och ekonomisk brottslighet.

 • Advokat & delägare Elias Martin

  Advokat och delägare Elias Martin – anställd sedan 1996 –  är numera ansvarig för en egen avdelning med två anställda. Elias är verksam inom områdena brottmål, fastighetsrätt och arbetsrätt.

 • Advokat & delägare Jens-Victor Palm

  Advokat och delägare Jens-Victor Palm tillhör också första ”kullen” anställda på LEGIO. Jens-Victor är numera även avdelningsansvarig och företräder bl a privatpersoner mot stat och kommun.

 • På LEGIO är jag den självutnämnda experten på s.k. omöjliga ärenden. Jag uppskattar utmaningen och är bra på att komma till avslut i komplexa ärenden. Min personal är däremot inte lika förtjust!

  -Carl Johan Vahlen, advokat

 • LEGIOS KLIENTSERVICE är ett alternativ till den vanliga servicebegreppet (Nespresso + snittblommor = god service). Kort sammanfattat handlar det om att höja servicenivån på LEGIO mot bakgrund av våra klienters upplevelser.  

  -Carl Johan Vahlen

 • Eftersom många är oroliga för det första mötet är det viktigt att jag är lugn och har gott om tid. Oftast räcker det med tydlig och tillräcklig information för att klienten ska känna sig trygg.

  -Advokat Emelie Righammar

 • Som advokat är det min skyldighet att tillvarata klientens intressen i alla lägen. Ibland måste man åberopa sin juridiska expertis för att hindra klientens felaktiga beslut och agerande. "Du är expert på sakfrågorna men jag på juridiken, varför.....". Det brukar inte bara fungera utan t.o.m. leda till ett ökat förtroende hos klienten! Advokat Emelie Righammar 

  -Advokat Emelie Righammer