legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

PRIVATJURIDIK

Har Du hamnat i en juridisk konflikt?

En tvist har uppstått när Du eller Din motpart har framfört ett anspråk (käranden), och mottagaren av anspråket (svaranden) bestridit detsamma. Tvister kan uppstå kring många olika saker, t.ex. skadestånd, fordran, fel i fastighet, försäkringsersättning mm. Som privatperson kan Du hamna i ett stort antal olika tvister, med såväl andra privatpersoner, som företag, myndigheter, kommuner osv, som motparter.

Om Du hamnat i tvist med ett företag, en myndighet, kommun eller staten är Du allt som oftast den ”svagare” parten, eftersom att Din motpart oftast har betydligt större resurser än Dig. Härav följer att det är än viktigare för Dig att Du använder Dina resurser på bästa sätt. Om Du befinner Dig i en sådan situation bör Du kontakta oss. Vi brukar säga att: ”Det handlar inte endast om att ha rätt, man måste få rätt också!”.

Vad kan LEGIO göra för Dig? Beroende på hur tvisten ser ut, kan vårt samarbete anpassas. Du kanske vill att vi företräder Dig gentemot Din motpart från början till slut, eller kanske önskar Du endast få råd i en avgränsad fråga. Oavsett vad Du behöver hjälp med kan det vara skönt att få rådgöra med någon som kan Ditt område. LEGIO har lång och gedigen erfarenhet av att företräda privatpersoner. Vi kan snabbt se vad Du behöver och ta fram en strategi för att skyndsamt och kostnadseffektivt komma till ett för Dig bra avslut. Ingen tvist är för stor, eller för liten, däremot åtar vi oss endast ärenden i vilka vi bedömer att vi kan hjälpa klienten ifråga.

Tvister angående t.ex. skadestånd, fordringar, konsumentköp, fel i fastighet m.m., behandlas av så kallad allmän domstol, d.v.s. tingsrätt (första instans), hovrätt (andra instans) och Högsta domstolen (sista instans).

Tvister mellan privatpersoner (enskilda) och myndigheter (t.ex. Försäkringskassan) behandlas av förvaltningsdomstolarna, d.v.s. förvaltningsrätt (första instans), kammarrätt (andra instans) och Högsta förvaltningsdomstolen (sista instans).

Hur går det till? När Du bestämt Dig för att anlita en advokat, eller när Du överväger att göra det, kontaktar Du LEGIO. Tillsammans kan vi komma fram till vad Du behöver och en lämplig strategi för hur just Ditt ärende ska hanteras. Vi försöker alltid att lösa tvisten utom rätta först, men ibland går inte det, och då måste Du väcka talan i domstol. Vi kan då företräda Dig genom hela processen.

Initialt träffas vi och går igenom alla relevanta handlingar och sakomständigheter i Ditt ärende. Vi ser även över hur Ditt ärende ska finansieras. Under vissa förutsättningar kan Du vara berättigad rättsskydd eller rättshjälp, vilket vi i så fall hjälper Dig med att söka.

Har Du några som helst frågor är du varmt välkommen att kontakta oss alla vardagar mellan kl 09.00 och 17.00. Vi lever själva efter truismen ”fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite” och besvarar alla Dina förfrågningar så gott vi kan!

Kostnadsfri telefonrådgivning på 08-678 60 50, varje vardag mellan kl. 08.00 till 18.00.